Susanne Østergaard, Afd. for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum & Nordjyllands Historiske Museum & Marianne Hem Eriksen
Viking kranie begravelse

Vikinger gravla de døde under huset

Ny forskning viser at vikingene og deres forfedre gravla deler av kranier og spedbarnsskjeletter under husene sine.

Vikingene og forfedrene deres hadde et hittil oversett og svært makabert dødsritual: De begravde rester av døde mennesker i husene sine.

Det mener den norske arkeologen Marianne Hem Eriksen fra Universitetet i Oslo.

I en ny rapport har hun gransket 40 tilfeller fra år 250 f.Kr. til ca. 1050 e.Kr. hvor hodeskaller og barnelik er funnet under gulv, døråpninger, på gårdsplasser eller i husbrønner.

Viking kranie begravelse

I Aalborg har arkeologer funnet deler av en hodeskalle mellom to gulvlag i et hus fra ca. 250 f.Kr. Kraniet tilhører muligens en kvinne som ble hugget ned med øks eller sverd.

© Susanne Østergaard, Afd. for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum & Nordjyllands Historiske Museum & Marianne Hem Eriksen

Tre eksempler på knokkelfunn

  • Aalborg: Knust kranium funnet mellom to gulvlag i hus fra
    ca. 250 f.Kr.

  • Aarhus: Istykkerhugget kranium funnet i husbrønn fra 900-tallet.

  • Ribe: Kraniedel med runer risset inn i knokkelen funnet på
    søppeldynge fra 700-tallet.

Begravd med fullt overlegg

Hittil har arkeologer gjerne ment at knoklene hadde endt opp under husene ved en feil, men Eriksen mener knoklene ble begravd under husene med fullt overlegg.

“Det mest interessante ved funnene er at man betraktet den dødes kropp mer som en magisk gjenstand enn som et sosialt individ, og at man ønsket å ha deler av de døde nær seg i hverdagen”, forklarer hun til HISTORIE.

Spor etter brutal vold

Ifølge arkeologen kan den gåtefulle tradisjonen skyldes at man ville bevare essensen av den døde, eller at man ønsket å ødelegge en død fiendes personlighet.

Flere av kraniene har nemlig spor etter brutal vold, og det taler for at det kan være snakk om en motstander.