Vikinggudtempel funnet i Norge

Forskerne vet lite om vikingenes religiøse liv, men funnet av et mulig vikingtempel kan gi ny kunnskap om fortidens riter.

Forskerne vet lite om vikingenes religiøse liv, men funnet av et mulig vikingtempel kan gi ny kunnskap om fortidens riter.

University Museum of Bergen & Shutterstock

En gruppe arkeologer fra Universitetsmuseet i Bergen har gjort et oppsiktsvekkende funn i Ose på Sunnmøre.

I forbindelse med et nytt boligområde kom forskerne nemlig over restene av et såkalt gudehov (et tempel) som enten stammer fra yngre jernalder eller den tidlige vikingtiden.

Bygningen var oppført i tre - i dag er stolpehullene de eneste vitnene om den. Ut fra hullene kan arkeologene se at templet har vært omtrent 14 m langt og 7 m bredt.

Midt i bygningen fant de enda fire stolpehull som har båret et slags tårn. Utformingen av bygningen minner om lignende gudehov fra yngre jernalder som arkeologer har funnet ved Uppåkra i Skåne (Sverige) og Tissø på Sjælland (Danmark).

Tradisjonen med å oppføre store templer i Norden begynte på 500-tallet e.Kr. Tidligere hadde tilbedelsen av gudene ofte foregått utendørs, men nå rykket de religiøse handlingene og ofringene inn i gudehovene.

Samfunnstopp bygget hus til gudene

Templet er etter all sannsynlighet oppført av en rik familie, forklarer den danske arkeologen Søren Diinhoff, som arbeider på Universitetsmuseet i Bergen.

"I takt med at samfunnet ble mer klasseinndelt opp gjennom jernalderen, overtok de førende familiene kontrollen med den religiøse kultpraksisen," forteller han til nettmediet Live Science.

I forbindelse med utgravingen har arkeologene også funnet en rekke bålsteder rundt bygningen.

Knyttet til funn av dyreknokler mener forskerne at bålene kan ha vært brukt til å forberede rituelle måltider til gudene, som sannsynligvis har vært representert ved trestatuer inne i hovet.