Colin Lane
Utgraving av vikingskip i Wirral

Vikingskip ligger gjemt under engelsk pub

I 1938 støtte engelske bygningsarbeidere plutselig på et treskip tre meter under bakken. Nå skal det endelig undersøkes, og arkeologene tror det kan være Englands første vikingskip.

Arkeologer fra University of Nottingham har begynt å undersøke et høyst merkverdig funn som har røtter helt tilbake til 1938.

Her dukket det opp noe merkelig treverk i bakken da bygningsarbeidere gravde utenfor puben Railway Inn i Meols på halvøya Wirral nordvest i England. Funnet ble avtegnet av arbeiderne, som mente at det lignet på et vikingskip, men det ble ikke foretatt noen arkeologiske utgravninger på stedet – før nå.

Undersøkelser skal avgjøre 80 års teorier

Området ble undersøkt med radar for åtte år siden. Det bekreftet at det lå et fra seks til ni meter langt skip omtrent tre meter under bakken.

Størrelsen, kombinert med tegningene fra 1938, gjør at arkeologene mener det er snakk om et transport- eller fiskeskip som vikingene hadde mange av i området. Fra 902 bosatte mange vikinger seg i Wirral.

Modell av vikingskip ved Inn Pub

Ut fra radarundersøkelser og gamle tegninger viser denne modellen hvordan skipet sannsynligvis ser ut. Skipet er klinkbygget som andre vikingskip.

© University of Nottingham

I motsetning til i det meste av England kom disse vikingene fra Norge og ikke Danmark, og de var stort sett fredelige mennesker. DNA-studier vist at området den dag i dag har en usedvanlig høy andel mennesker som kan spore sine gener tilbake til Skandinavia.

«Man har lenge vært av den oppfatning at det lå et skip fra vikingtiden her, men det har aldri blitt foretatt noen profesjonell utgraving. Så alle er veldig spente på hva vi kommer til å finne», sier Dominga Devitt, formann for Wirral Archaeology Community Interest Company, som deltar i utgravningen.

I likhet med de kjente norske vikingskipene fra Oseberg og Gokstad, som i dag kan ses i spesielt godt bevart stand i Vikingskipshuset i Oslo, ligger det lille skipet i vasstrukken leire. Det betyr at oksygen har hatt vanskelig for å trenge inn i treverket, som derfor burde være i spesielt god stand.

Hvis skipet viser seg å være fra vikingtiden, vil det være første gang det er funnet av et vikingskip i England.

Det skal bores 100 hull i skipet

Nå er planen at arkeologene skal bore 100 svært små hull ned til skipet og bruke dem til å ta prøver av treverket, som blant annet kan undersøkes med en karbon-14-analyse.

Samtidig skal området omkring funnstedet undersøkes for å finne ut om det kan skjule seg mer av interesse under overflaten.

Lisa Jones, som driver puben The Railway Inn, er også begeistret for utgravningene:

«I årevis har folk forsøkt å finne ut hvem som skulle stå for utgravingen og hvem som skulle betale for den. Nå skjer det endelig. Vi setter opp et informasjonssenter inne på puben så folk kan komme inn og se hvordan det går med utgravingen. Vi vil fortsette å holde åpent som vanlig», forteller Jones.

Utgravningen av Gokstadskipet

De engelske arkeologene håper å finne sin egen versjon av det kjente norske Gokstadskipet, som ble gravd ut i 1880.

© Kulturhistorisk museum, UiO