Virile vikinger reddet Irland

Irland var i dyp krise da vikingene begynte å bosette seg på den grønne øya. Vikingene snudde ifølge ny undersøkelse den katastrofale situasjonen.

Både norske og danske vikinger seilte til Irland, hvor de ifølge nye undersøkelser ble avgjørende for samfunnets utvikling.

© Shutterstock

Da vikingene begynte å bosette seg i Irland på 900-tallet, ga de nordiske krigerne bokstavelig talt nytt liv til øya. En undersøkelse gjennomført av forskere fra Queens University Belfast viser at det irske befolkningstallet på det tidspunktet hadde rast nedover i over 200 år og at vikingenes ankomst bremset nedturen.

Uforklarlig irsk befolkningskrise

“Rundt år 700 gikk den irske befolkningen på mystisk vis inn i en nedgang, muligens pga. krig, hungersnød, pest eller politisk uro”, forklarer Rowan McLaughlin, en av forskerne bak undersøkelsen i en pressemelding.

“Vikingene bosatte seg i Irland under nedgangen på 900-tallet, og selv om de var få i antall så var de flinkere enn de lokale til å vokse som gruppe”, forklarer McLaughlin.

Vikinger og irer fikk barn sammen

Frem til nå har historikerne ellers vært overbevist om at Irlands befolkningstall fortsatte å stige helt frem til hungersnøden i 1840-årene. Men da forskerne samkjørte store mengder data om alle hittil funne arkeologiske gjenstander og bygninger fra årene 400-1200, fikk de en overraskelse.

Ifølge dataene var det klart at det irske samfunnet fra ca. år 700 opplevde en generell nedgang i menneskelig aktivitet på alle nivåer. Nedgangen fortsatte inntil vikingene begynte å slå seg ned i Irland og bremset den ulykkelige utviklingen.

Ifølge McLaughlin fikk vikingbosetterne muligens flere barn enn de lokale, men alt tyder også på at de giftet seg inn i den lokale befolkningen. Undersøkelser viser således at mange irer bærer vikinggener den dag i dag.