University of Tübingen
Forsteinet fotspor

300 000 år gamle fotspor funnet i Tyskland

Tyske arkeologer gjorde litt av et drømmefunn da de fant en ren gullgruve av 300 000 år gamle fotspor. Det er spor etter elefanter, neshorn og den mystiske menneskearten Homo heidelbergensis.

I den gjørmete jorden langs bredden av en innsjø passerer en liten familie med far, mor og barn en liten flokk med elefanter og ett enkelt nesehorn.

Det høres kanskje ut som Afrika, men vandringen fant faktisk sted i den tyske delstaten Niedersachsen. Her har arkeologer funnet landets eldste fotspor, som ble satt i den våte jorden av mennesker og dyr for 300 000 år siden og nå er forsteinet.

Menneskene tilhørte trolig arten Homo heidelbergensis, en fjern slektning av oss selv som levde i Europa for mellom 600 000 og 200 000 år siden. Kunnskapen om rasen er begrenset, men den blir generelt sett på som den siste felles menneskerasen før oppdelingen mellom neandertalere og Homo sapiens.

«Det var sannsynligvis en familie på reise, fremfor en gruppe voksne jegere», forklarer dr. Flavio Altamura fra universitetet i Tübingen.

Homo heidelbergensis kranium

Funn av Homo heidelbergensis-skjeletter viser at de fortsatt hadde visse trekk fra aper.

© AnemoneProjectors

Gir unik kunnskap om tidlig menneskeart

«Disse fotsporene kan sammen med informasjon fra arkeologiske, paleontologiske og paleobotaniske analyser gi oss innsikt i miljøet og dyrene som en gang levde i området», forklarer dr. Altamura.

«Funnene våre viser for eksempel at den utdødde menneskearten levde langs bredder av elver og innsjøer med grunt vann.»

Nå håper forskerne at nærmere studier av fotsporene kan bidra til å gi ny innsikt i Homo heidelbergensis’ familiestrukturer og hvordan de opptrådte sosialt.

I tillegg til de menneskelige fotsporene gleder arkeologene seg over funnet av spor etter en neshornart – enten Stephanorhinus kirchbergensis eller Stephanorhinus hemitoechus – som er det første i sitt slag i Europa.