Sveučilište u Zadru
Kroatia vei under vannet

7000 år gammel vei skjulte seg under vannet

Utenfor kysten av Kroatia i Adriaterhavet fantes det store kulturer i steinalderen, som arkeologer først nå holder på å avdekke. Nå har de funnet en hel vei under vannet, som fører til «Kroatias Atlantis».

Når arkeologer undersøker havbunnen, er det oftest med forventning om å finne skipsvrak eller ting som har falt over bord fra skip.

Men utenfor den kroatiske øya Korčula fant arkeologene noe helt annet på havbunnen – restene av en 7000 år gammel vei som en gang har forbundet øya med en nærliggende (nå sunket) bosetning fra Hvar-kulturen – en steinalderkultur som eksisterte langs kysten av Adriaterhavet mellom 5000 f.Kr. og 2500 f.Kr.

Arkeologer fra universitetet i Zadar i Kroatia ble først oppmerksomme på veien da de oppdaget flate steinflak som var møysommelig plassert som veidekke.

Det var mulig å datere veien ut fra trerester som var en del av veikonstruksjonen, men som hadde havnet i oksygenfattige gjørmelommer under havbunnen og derfor ikke har blitt oppløst. Karbon-14-analyser av treverket viste at det stammet fra rundt 4900 f.Kr.

VIDEO: Se det marinarkeologiske arbeidet med den nyfunnede veien

Videoopptak fra utgravningen av den undersjøiske veien.

Havet slukte Kroatias Atlantis

Årsaken til at veien og de mange tusen år gamle boplassene nå står under vann, finnes i ulike naturfenomener. Endringer i havstrømmene, vulkansk aktivitet og smeltede isbreer har fått Adriaterhavet til å stige med opptil fire–fem meter de siste par tusen årene.

Mange av de bebodde kystområdene står derfor under vann i dag, og kalles – litt på spøk – av mange for Kroatias Atlantis.

Utgraving av disse oversvømte områdene har bare så vidt begynt, og arkeologer forventer å gjøre gode funn i årene som kommer.