Vestland fylkeskommune & Shutterstock
Jente Norge Flintdolk

8 år gammel jente finner steinalderdolk i skolegården

En jente sjokkerte Norges arkeologer da hun fant en 3700 år gammel flintdolk i skolegården sin – ikke minst fordi det ikke finnes flint i Norge.

Åtte år gamle Elise var ute og lekte på Os barneskule på Sørvestlandet da hun plutselig så en skarp steingjenstand gjemt under en annen stein i den steinete delen av skolegården.

Det var definitivt ikke et leketøy, men en flintdolk skapt av steinaldermennesker for ca. 3700 år siden.

«Jeg skulle plukke opp en liten glassbit, og så var steinen der. Den var fin», forteller Elise.

Hun ga gjenstanden til læreren Karen Drange, som skjønte med en gang at det ikke var noen vanlig stein.

Læreren tok kontakt med Vestland fylkeskommune, som straks sendte arkeologer ut for å se på den fascinerende gjenstanden. Etter å ha foretatt en grundig undersøkelse av dolken innså arkeologene at det var en ekte flintdolk fra steinalderen, som de daterte til 1700 f.Kr.

Jente i skolegård

Elise fant dolken mellom noen store steiner som var en del av skolegårdens lekeplass.

© Vestland fylkeskommune

En sjelden skatt

Flintdolken er nesten tolv cm lang og tydelig skåret ut av mennesker. Siden det ikke finnes flint naturlig i Norge, må steinen eller dolken ha blitt importert til landet utenfra. Flint har ulike egenskaper avhengig av hvor den kommer fra, og den norske arkeologen Louise Bjerre Petersen mener at dolken trolig stammer fra Danmark.

Funnet førte umiddelbart til arkeologiske utgravninger i skolegården, da ekspertene mente at de kanskje kunne finne bevis på en gammel bosetning på skolens område. Men dessverre måtte arkeologene fra Vestland fylkeskommune og Universitetsmuseet i Bergen reise tomhendte hjem.

«Vi fant verken flere gjenstander eller spor fra steinalderen her, men dolken Elise fant, er nokså unik. Den vil bidra til videre forskning på steinalderen på Vestlandet», forteller Louise Bjerre Petersen i en pressemelding.

Utgravning i norsk skolegård

Arkeologer fra Vestland fylkeskommune og Universitetsmuseet i Bergen leter etter flere gjenstander i skolegården.

© Thomas Bruen-Olsen, Universitetsmuseet i Bergen

Flintdolker var prestisjegjenstander

Flintdolker er svært sjeldne i Norge, men er spesielt kjent fra Danmark, hvor det finnes steinbrudd med flint mange steder i landet. Faktisk er slutten av dansk steinalder fra 2400 til 1800 f.Kr. så preget av funn av flintdolker at perioden kalles dolketiden.

I motsetning til økser og kniver i flintstein mener arkeologene at flintdolkene ikke hadde et egentlig praktisk formål. I stedet indikerte de prestisje og status. Det er også en av grunnene til at det er funnet mange dolker, fordi de fine gjenstandene ble ofret og begravd for å sikre gudenes velvilje.

De norske arkeologene tror imidlertid ikke at denne dolken ble ofret, for da hadde det sannsynligvis vært også andre ting å finne sammen med dolken. I stedet kan den ha blitt mistet av noen på gjennomreise.

Som takk for at Elise holdt øynene åpne, ga arkeologene hele klassen hennes en omvisning på Universitetsmuseet i Bergen og et diplom til den åtte år gamle jenta for innsatsen hennes.

Flintdolk Norge

Den nesten tolv cm lange dolken har sannsynligvis opprinnelse i Danmark.

© Vestland fylkeskommune