Kennedy et al., 2023, PLOS ONE
Knokler fra Mustatil Saudi-Arabia

Arkeologer finner 7000 år gammelt kultsted

Arkeologer i Saudi-Arabia har gravd ut en såkalt «mustatil» – et samlingssted for en 7000 år gammel steinalderkult som ofret til gudene i lange baner og deretter ble gravlagt på ofringsstedene.

Arkeologer i det nordvestlige Saudi-Arabia har gravd ut et 7000 år gammelt steinalderkultsted – en såkalt mustatil. Over 1600 av disse byggverkene i sandstein har blitt oppdaget siden 1970-tallet, men bare noen få har blitt studert. «Bare ti mustatiler har blitt gravd ut», forklarer Melissa Kennedy fra universitetet i Vest-Australia, som sammen med et team av arkeologer har skrevet om arbeidet deres. «Denne studien er en av de første som har blitt publisert.»

Og de har gjort spektakulære funn, for mustatilen viste seg ikke bare å ha blitt brukt til ofringer av dyr, men også til begravelser av mennesker.

Knokler fra Mustatil Saudi-Arabia

Karbon-14-prøver avslører at menneskeknoklene stammer fra begravelser foretatt i mustatiler langt senere enn dyreofringene.

© Kennedy et al., 2023, PLOS ONE

Ofringer fant sted på steiner fra verdensrommet

De som bygget mustatilene, ser ut til å ha tilhørt en dyreofrende kult. Ofringene fant oftest sted i en struktur inne i byggverket kalt «hodet». Der inne befant det seg en hellig stein, som i mange tilfeller stammet fra en meteoritt.

Men arkeologene har ikke bare funnet knokler fra offerdyr. Inne i mustatilene fant de også menneskeknokler fra begravelser.

«Disse begravelsene er alltid senere», forklarer Kennedy. «De stammer ikke fra samme periode som dyreofringene.»

Arkeologene lurer nå på om betydningsfulle etterkommere av kultmedlemmene ble gravlagt på offerstedene for å vise en forbindelse til fortiden.

Mustatil Saudi-Arabia

De mange mustatilene ble bygget på en tid da ørkenen var mer frodig, og elefanter og flodhester boltret seg i elver som skar gjennom landskapet.

© Kennedy et al., 2023, PLOS ONE