Brutal tragedie: 5000 år gammel massakre oppklart

I steinalderen ble 15 mennesker brutalt myrdet men deretter lagt omsorgsfullt i graven. Nå har forskerne funnet årsaken til tragedien.

Massegraven var bare et virvar av skjeletter og gravgaver da den ble funnet i 2011.

En stor steinalderfamilie led en grufull skjebne for 5000 år siden, da 15 mennesker ble drept med harde slag mot hodet. Massegraven ble funnet i det sørlige Polen i 2011, men forskerne forsto ikke hvorfor den var fylt med gravgaver.

Nå viser DNA-undersøkelser av skjelettene foretatt av forskere fra Aarhus Universitet at det også lå mye omtanke bak likenes plassering: Mødre var begravet med sine barn og søsknene ved siden av hverandre.

Ofrene var én stor familie

Forskerne har foretatt genetiske analyser av skjelettenes knokkelmateriale, noe som har gjort det mulig å gjenskape de ­dreptes DNA-profiler og dermed fastslå de dødes familiebånd.

“Vi kunne fastslå at det lå fire kjernefamilier i graven og at disse også var beslektet med hverandre, f.eks. som fettere og kusiner”, forklarer arkeolog Niels Nørkjær Johannsen fra Aarhus Universitet.

Fedrene var de eneste igjen

Undersøkelsen viser at de drepte ble begravet ved siden av sine nærmeste familiemedlemmer. Nesten ingen av barnas ­fedre ligger imidlertid i graven.

“Vår teori er at de ikke var i landsbyen da massakren fant sted men vendte hjem senere og fant familiene sine drept. Deretter begravde de dem på en respektfull måte”, forteller evolusjonsbiolog Morten Allentoft, som er tilknyttet forskningsgruppa.

Hvem som begikk drapene vites ikke, men ofrene tilhørte en spesiell kule-amfora-kultur som primært var gjetere. De levde et hardt liv der ­territorielle kamper med andre gjeterfamilier om gressing ofte var blodige.

Evolusjonsbiolog ­Morten ­Allentoft svarer på spørsmål om undersøkelsene.