Sputnik Images

Gåtefullt byggverk er bygget av gigantiske knokler

For 25.000 siden oppførte jeger-samlere et mystisk byggverk av mammutknokler. Forskerne har ingen anelse om hvorfor.

Til tross for fem års undersøkelser av verdens største såkalte mammuthus i Russland, må forskerne erkjenne at de fortsatt har flere spørsmål enn svar.

Det sirkelrunde bygget er 12,5 m i diameter og ble oppført for ca. 25.000 år siden i et meget usedvanlig materiale.

“Det er laget av tusenvis av knokler som stammer fra minst 60 forskjellige ullhårede mammuter”, sier sjefarkeolog Alexander Pryor fra Exeters universitet til vitenskapsportalen Live Science.

En verden dekket av is og snø

Da mammut-huset, kalt Kostenki 11, ble oppført, var mesteparten av den nordlige halvkule dekket av is med ganske få trær, og de fleste mennesker hadde forlengst rømt sørover.

Men noen få holdt ut. Spørsmålet er hvorfor de oppførte det gåtefulle byggverket.

Mammut knogler Rusland

Ringen av knokler har en diameter på over 12 m. Knoklene har sannsynligvis ligget stablet oppå hverandre.

© A. Yu. Pustovalov & A.M. Rodionov

Et knokkelhus bygget av mammut-rester

  • Byggverket ble oppført av mange tusen mammutknokler. Arkeologene har funnet knokler i alle størrelser. De største knoklene er 64 kranier og 51 underkjever fra mammuter. Forskerne tror at mange av knoklene kan stamme fra en mammutkirkegård.

  • Arkeologene har ikke funnet noen logisk inngang til mammuthuset. Men det kan skyldes at inngangen ganske enkelt har rast sammen og derfor ikke kan skjelnes fra resten.

  • Inne i knokkelsirkelen har arkeologene funnet restene av et ildsted med rester av trekull og brente knokler. I istiden var det svært få trær i området, og de veldig tynne årringene i trekullene avslører at trærne hadde dårlige vekstforhold.

I alt har forskerne funnet 70 lignende "hus" av mammutknokler i Russland og Ukraina, men Kostenki 11 er det eldste og største.

Ifølge forskernes undersøkelse, som er offentliggjort i tidsskriftet Antiquity, fant de bare få rester av steinredskaper rundt knokkelhuset. Derfor tror de ikke at det har vært bebodd. Alexander Pryor tviler da også på at bygningen har hatt noe tak.

Fungerte kanskje som en gigantisk fryser

Derimot heller forskerne til teorien om at mammut-huset enten har hatt en religiøs funksjon eller at det har fungert som en form for forrådskammer.

Det er nemlig mye som tyder på at det var kjøttrester på en del av knoklene da de ble samlet inn. I så fall kan huset ha fungert som en gigantisk fryser der jegerne har hentet mat i krisetider.

Ifølge Alexander Pryor vil arkeologene fokusere på denne teorien når de i fremtiden forsøker å fravriste bygningen flere av dens hemmeligheter.