Gamle symboler beviser ødeleggende meteornedslag

I flere tiår har forskere lekt med teorien om at et voldsomt bombardement av meteorer kan ha utløst mini-istiden som blant annet tok livet av mammuten. Men de har manglet konkrete beviser. Til nå.

Forskere mener at et regn av meteorer har vært skyld i en hardtslående istid.

© Shutterstock

På en søyle i verdens eldste tempel i Tyrkia, Gobelki Tepe, er det hogd inn en rekke mystiske symboler av blant annet dyr, som forskere ikke har kunnet finne ut av.

Men nå mener forskere fra University of Edinburgh at symbolene representerer stjernebilder – og en meteorsverm på koalisjonskurs mot jorden.

Symbolene er særlig interessante fordi de er det første beviset for et meteornedslag som forskere så langt ikke har kunnet finne et eneste fysisk bevis for.

Symbolene på søylen i tempelet Gobekli Tepe i Sør-Tyrkia.

© Alistair Coombs

Ingen bevis før nå

For rundt 13 000 år siden falt temperaturen plutselig drastisk. Det var starten på en tusen år lang mini-istid. Et meteornedslag kan være forklaringen på en istid, fordi det kan kjøle ned jorden.

Arkeologene fra Skottland har sammenlignet tempelsøylens stjernebilder og deres plasseringer på himmelen med en datasimulering som kan vise hvor stjernebildene sto på himmelen over Tyrkia for tusenvis av år siden.

Og det viser seg at søylens astronomiske plasseringer er et portrett av himmelen slik den så ut for 13 000 år siden.

Drepte mammuten

Dermed mener forskerne nå å ha bevist at det fant sted et voldsomt meteornedslag for 13 000 år siden.

Og det forklarer hva som kan ha utløst mini-istiden som har fått skyld for å ha utryddet den ulne mammuten.

På søylen er det også et bilde av en mann uten hode som skal symbolisere de menneskelige katastrofene som fulgte etter meteornedslaget.