Polfoto/Corbis

Hvor ligger verdens eldste bygning?

I århundrer lå byggverket skjult under bakken, helt til arkeologer startet utgravingen på Malta på 1800-tallet.

Det gamle tempelet Hagar Qim på middelhavsøya Malta antas å være 5600 år gammelt, og regnes av de fleste arkeologer som den eldste bygningen. Den er eldre enn både de egyptiske pyramidene og Stonehenge i Storbritannia.

Forskerne vet lite om byggherrene, men antar at de var innvandrere fra Sicilia, knapt 100 km mot nord, og at de dyrket korn og holdt husdyr.

VIDEO – Se tempelet fra alle vinkler:

Video

Bygningen ble brukt til å tilbe jordbrukets kvinnelige gud, som bøndene laget små statuer av. Ingen kjenner hele omfanget av de religiøse ritualene, utover at det ble ofret dyr under seremoniene i de små, lave rommene.

Det er mest sannsynlig at bare de geistlige hadde adgang, og at menigmann måtte vente utenfor.