Kappløp med tiden: Arkeologiske skatter går til grunne når isen smelter

I 6000 år har gjenstander fra fortidens skandinaver ligget beskyttet under store iskapper. Men nå truer høyere temperaturer med å bryte ned de arkeologiske skattene.

Hvert år i august og september drar arkeologer på befaring i fjelltraktene i Oppland

© Johan Wildhagen

Når isen på høyfjellet i Oppland smelter, blottlegges samtidig mange eldgamle artefakter som har ligget skjult i tusenvis av år.

Gjenstandene, som blant annet teller pilspisser, treski og en kjortel, er opptil 6000 år gamle, og de er svært godt bevart som følge av alle årene under isen.

Tiden er knapp

Siden 2006 har norske arkeologer fra forskningsprosjektet Secrets of the Ice trålt fjellene og funnet over 2000 gjenstander.

"I breområdene kan man finne nesten hva som helst," sier rådgivende arkeolog Lars Pilø fra Oppland fylkeskommune til amerikanske Newsweek.

For arkeologene er det avgjørende at gjenstandene som den smeltende isen frigir, blir funnet og konservert raskest mulig.

Når først den beskyttende isen er borte, starter nedbrytingsprosessen som den metertykke isen har satt på pause i tusenvis av år.

Funnene gir ny kunnskap

De mange funnene bidrar med ny kunnskap om de tidlige skandinavenes liv.

For eksempel viser dateringene av funnene at de ikke er jevnt fordelt i tid, men derimot dryppvis fordelt i perioden fra år 4000 år f.Kr. og frem til 1950-årene.

Det fremgår av en nylig utgitt artikkel i tidsskriftet The Royal Society Publishing.

En lang rekke av funnene stammer eksempelvis fra årene 536-660 e.Kr.

Det var en tid da temperaturene på den nordlige halvkule falt, og det hadde alvorlige konsekvenser for bøndenes avlinger.

De var derfor nødt til å jakte rein i de snøkledde fjellene og det er blant annet deres gjenstander som nå kommer frem under isen.

Her kan du se hvordan arkeologene arbeider:

Video