Shutterstock

Klimaendringer drev ­neandertalere til kannibalisme

I 20 år var det et mysterium hvorfor neandertalere i Frankrike var kannibaler. To forskere fant svaret.

Forskning viser at stigende temperaturer i den siste mellomistiden for 120 000 år siden førte til at neandertalere i Frankrike begynte å spise sine egne.

Det hevdet en gruppe franske eksperter i en undersøkelse i 2019.

Skjeletter var et mysterium i 20 år

I 1999 ble skjeletter av seks neandertalere funnet i en hule i det sørlige Frankrike. Knoklene viste mange tegn på kannibalisme blant annet risser etter steinverktøy og bitemerker fra neandertaler-tenner.

Lignende skjeletter er funnet i Kroatia, Spania og Belgia, men hittil har det vært et mysterium om kannibalismen var kulturell – dvs. en del av et ritual – eller et desperat forsøk på å overleve.

Merker etter steinverktøy i blant annet kraniet viser at skjelettene har blitt ofre for andre neandertalere. Seks skjeletter er funnet i hulen, hvorav to er voksne og fire er barn.

© Imageselect & Alban Defleur

De to franske arkeologene Emmanuel Desclaux og Alban Defleur har analysert dyreknokler og andre etterlatenskaper funnet i samme hule i Rhône-dalen som neandertalerne lå i.

Undersøkelsene viser tegn på at overgangen fra istid kom svært plutselig: De arktiske temperaturene i Rhône-dalen skiftet til å bli enda varmere enn de er i dag.

“På få generasjoner endret landskapet seg totalt”, sier Desclaux.

Varmere vær var en dødsdom

Det varmere været betydde at neandertalerenes primære mat – mammuter og reinsdyr – forsvant og ble erstattet av små gnagere og slanger som fortidsmenneskene hadde problemer med å leve av.

Neandertalernes egne knokler viser også tegn på underernæring, så kannibalisme har sannsynligvis vært det siste desperate forsøket på overlevelse.