cometresearchgroup.org
Komet Syrien Abu Hureyra

Komet utslettet steinaldersamfunn

Et av verdens tidligste samfunn ble ifølge en gruppe forskere trolig tilintetgjort i et inferno av ild.

For rundt 12.800 år siden rammet en katastrofe en liten steinalderby i dagens Syria. Et himmellegeme eksploderte høyt over byen og brente innbyggerne ihjel på et millisekund.

Det mener en gruppe forskere som har undersøkt gjenstander fra bosettingen Abu Hureyra, som i dag er oversvømmet av en kunstig sjø.

Ifølge James Kennett, som er professor i geologi ved universitetet i Santa Barbara, USA, fant han og hans kolleger rester av mineraler som var smeltet til glass og sprøytet ut over en rekke av de arkeologiske gjenstandene fra bosettingen.

Varmen har vært ekstrem

Det krever ifølge Kennett en varme som verken bål, vulkaner eller lyn kan lage.

“Så høye temperaturer ville smelte en bil på mindre enn ett minutt”, forklarer Kennett til vitenskapssaiten phys.org.

Ifølge professoren er det bare et himmellegeme fra rommet i ekstrem fart på vei gjennom atmosfæren som kan generere så høy varme.

Blant de smeltede mineralene er krom, titan og platina, som alle er blitt utsatt for temperaturer høyere enn 2000 grader.

Utløste muligens nedkjøling

James Kennett og hans kolleger tror at himmellegemet sannsynligvis har vært en komet som har eksplodert på vei gjennom atmosfæren.

Ifølge Kennett påvirket kometen store deler av verden og var årsak til en plutselig nedkjøling av jorden, samt at store dyrearter som mammuter, amerikanske hester og kameler døde ut.