Eylem Özdoğan / Cambridge University / Antiquety Publications

Leoparder møter penis i verdens eldste fortelling

Arkeologene undrer seg over hvorfor mannen på et 11 000 år gammelt relieff holder krampaktig fast på lemmet sitt, mens sultne rovdyr nærmer seg.

Den skremte mannen griper rundt lemmet sitt og skjeler mot to glupske leoparder som nærmer seg ham fra hver sin side.

Til venstre for ham ses en annen mann som er i ferd med å bli angrepet av en sint okse. Mannen holder en slange eller en rangle i hendene.

De merkelige scenene er gjengitt på en 11 000 år gammel steinbenk som ble funnet i 2021 nær den tyrkiske byen Sayburç, 65 km fra grensen til Syria.

Nå avslører studier av relieffet at steinbenken inneholder menneskets eldste narrative fortelling.

Det 3,7 m lange relieffet er hugget inn i en steinbenk fra yngre steinalder. Til venstre ses en okse som angriper en mann.

© Eylem Özdoğan / Cambridge University / Antiquety Publications

To sterke menn

«Relieffene er laget med en teknikk som ligner på andre funn fra Midtøsten fra førkeramisk bondesteinalder (10 000–6500 f.Kr.)», forklarer doktor Eylem Özdoğan fra universitetet i Istanbul.

Men i motsetning til alle andre tidligere funn er dette en fortelling – en historie om to sterke menn som møter farlige dyr, skriver hun i sin rapport.

Hva fortellingen går ut på, har doktor Özdoğan ennå ikke dekodet.

I steinalderen hadde Sayburç en stor gravhaug. Byen lå 37 km vest for Göbeklitepe, hvor arkeologer tidligere har funnet Tyrkias svar på Stonehenge.

Maskulinitet spilte tydeligvis en stor rolle i regionen, for relieffer av falloser og farlige rovdyr er funnet i begge byene.