Daleyhl
Doggerland mammut

Magnetfelt skal utforske forsvunnet sivilisasjon

Det mystiske Doggerland på bunnen av Nordsjøen har vært skjult for menneskets øye i over 6000 år. Men nå vil forskerne avsløre steinalderkulturens hemmeligheter med avansert teknologi.

Nordsjøen mellom Danmark, Norge og England var ikke alltid fylt med vann.

Da isen smeltet på slutten av siste istid for 18 000 år siden, ble området forvandlet fra en frossen slette til en enorm frodig tundra bebodd av et blomstrende jeger-samlersamfunn.

Området går under navnet Doggerland, og nå mener arkeologene endelig at de kan studere den tapte sivilisasjonen, uten bruk av dyre og invasive undervannsfartøyer.

Forskere fra universitetet i Bradford vil nemlig undersøke havbunnen ved hjelp av en magnetfelt-teknologi som kan avsløre kulturens utbredelse og levevis. Men tiden er knapp, for det er planer om å plante en rekke vindturbinparker i Nordsjøen de neste årene, som kan gjøre arkeologenes arbeid umulig.

© Claus Lunau/Historie

Doggerland eksisterte i flere tusen år

Doggerland var fra ca. 18 000–10 000 f.Kr. et enormt landskap som gjorde Danmark landfast med England og var fullt av åser, skoger og gressletter. Med tiden migrerte dyr dit, og med dem kom jeger- og samlersamfunn som slo seg ned og skapte en permanent tilværelse.

Fra 10 000 f.Kr. begynte havet å stige igjen, og store områder ble oversvømt på nytt. Doggerland forsvant helt i 6150 f.Kr., da en del av Norges kontinentalsokkel kollapset. De kollapsende steinmassene skapte en enorm flodbølge som skyllet inn over resten av områdene og trolig tok livet av tusenvis av dyr og mennesker.

Arkeologene har funnet blant annet harpunspisser og verktøy laget av gevir, men den generelle kunnskapen om hvor menneskene jaktet, eller hvor store samfunnene deres var, er fortsatt svært begrenset.

Dette er slikt arkeologer håper at magnetfeltene kan gi svar på. Samtidig vil de trolig kunne identifisere hvor ytterligere undersøkelser bør gjøres, for eksempel med UV-roboter eller dykkerteam.

«Det kan kanskje være mulig å finne avfallshauger, som vil være fulle av dyreknokler, rester av skalldyr og annet biologisk materiale, som kan fortelle oss mye om hvordan menneskene her levde», forteller stipendiat Ben Urmston, som er tilknyttet prosjektet.

Vindturbinparker kan ødelegge det arkeologiske arbeidet

Magnetfeltundersøkelser har lenge vært brukt i arkeologi og er spesielt nyttige for å kartlegge fortidens landskaper uten å måtte grave i bakken.

Undersøkelser i havet med såkalt magnetometer er imidlertid mer sjeldne og betydelig vanskeligere å gjennomføre.

Magnetometer

Et amerikansk magnetometer undersøker havbunnen.

© U.S. Navy

De britiske arkeologene får også kun tilgang til data fra området fordi magnetfeltene i Nordsjøen allerede analyseres av et ingeniørfirma i forbindelse med de mange vindturbinprosjektene i området.

«Utforskning av det undersjøiske landskapet under Nordsjøen er en av arkeologiens siste store utfordringer. Men å oppnå det har blitt enda mer presserende i tråd med den raske jakten på fornybar energi», sier professor Vince Gaffney, lederen for det nye prosjektet.

De britiske arkeologene understreker at de ikke ønsker å stå i veien for utvinning av grønn energi i Nordsjøen, men de håper at de store vindparkene bygges med respekt for at det fortsatt kan være mange arkeologiske skatter på havets bunn.