Makabre funn: Spiste av de dødes kjøtt

10 000 år gamle skjeletter i Sør-Amerika forteller overraskende nytt om oldtidens komplekse og makabre begravelsesritualer.

Arkeologer markerer funnstedet av et skjelett med avansert GPS-utstyr.

© Alberto Barioni

Halshogging, brenning, tanntrekking og kanskje til og med kannibalisme. Det gikk heftig for seg ved begravelser i oldtiden. Det forteller en artikkel i tidsskriftet Antiquity.

Arkeologer har undersøkt begravelsene av 26 lik funnet i grottene ved Lagoa Santa i Brasil.

Grottene har vært kjent i nesten 200 år, men først nå kretser forskningen ritualene de døde har vært utsatt for.

Her ses en mann som har blitt begravd i sitt eget kranium.

© LEEH-USP

Begravd i sin egen hodeskalle

Flere skjeletter har fått fjernet tennene etter døden og boret hull i kjeven. Hendene er hogd av flere lik og er senere blitt brent.

I ett tilfelle er knoklene blitt knust og brent før det ble plassert i avdødes hodeskalle. I flere tilfeller kan det være snakk om at stammemedlemmer har spist av liket.

“Vi tror at de i likhet med andre kulturer har foretatt en rekke ritualer for å ære den avdøde og sikre vedkommende en ordentlig begravelse”, forteller André Strauss det er bioarkeolog og medforfatter på artikkelen.

Tennene ble trukket ut mens liket ennå var ferskt.

© Mauricia de Paiva

“Det ser kanskje negativt ut å hogge lemmer av avdøde, men jeg mener bestemt at ritualene har vært et uttrykk for respekt for de avdøde.“, forteller André Strauss.

Han er ikke overrasket over at det kanskje har foregått kannibalisme ved begravelsene:
“Kannibalismen er en hypotese, men det er ikke overraskende. Det ser vi i mange samfunn – og i symbolsk form selv ved kristne messer. Det blir trolig gjort for å ære den avdøde.”