Neandertalerne: Fra halvidioter til likeverdige fortidsnaboer

I mer enn et århundre ble neandertalerne sett på som tilbakestående huleboere. I dag har DNA-forskning og et utall arkeologiske funn avslørt at neandertalerne var mye mer enn det.

Nyere illustrasjon av neandertalernes liv.

Under bergknausen begraver neandertalere en avdød. For bare noen tiår siden var denne typen uttrykk for empati ikke noe man tilla vår "primitive" fortidsnabo.

© Christian Jegou/Science Photo Library

Neandertalerne har lenge vært et stort mysterium: Hvem var de? Hvordan levde de? Og ble de utryddet av oss?

I den første lange tiden vi kjente til deres eksistens, ble de betraktet som en noe tilbakestående rase sammenlignet med oss. I løpet av de siste tiårene har dette endret seg med stormskritt.

Forskerne vet nå nøyaktig hvor nært beslektet neandertalerne var med oss, Homo sapiens - anatomisk sett det moderne mennesket.

En nærmere titt på neandertalerforskningen handler derfor ikke bare om den forhistoriske menneskearten, men også om vår arroganse og selvgodhet.

Hils på din fortidsnabo her!

En liten neandertalerfamilie bestående av en mann og en kvinne på rundt 40 år og deres tenåringsbarn sitter i en liten kalksteinsgrotte i Neanderthal, som nå ligger i nærheten av Düsseldorf i Tyskland, for rundt 40 000 år siden.

Et bål lyser opp hulen, der mannen vrir seg i smerte. En aggressiv beinsykdom herjer i kroppen hans, og det er bare et tidsspørsmål før han forlater denne verden.

Han er ikke den eneste som stirrer ned i avgrunnen. Dramatiske klimaendringer har bidratt til å utrydde neandertalerne som art i løpet av de siste tiårene.

De vidstrakte skogene der neandertalernes byttedyr lever, har blitt forvandlet til stepper, noe som gjør det nesten umulig å finne byttedyr.

Mange neandertalere har allerede bukket under for sykdommer forårsaket av innavl, i tillegg til sykdommer spredt av konkurrerende menneskearter.

Neandertalerne er et nomadefolk som stadig er på farten, men den tyske kalksteinsgrotten blir neandertalerfamiliens siste hvilested.

Rundt 10 000 år senere er neandertalerne som art forsvunnet fra jordens overflate etter årtusener med dominans. Det eneste som gjenstår på menneskets evolusjonære stige, er Homo sapiens - eller på norsk: det vise menneske.

Illustrasjon fra 1920 av neandertalere i en hule.

For 100 år siden ble neandertalere fremstilt på en helt annen måte enn i dag. Den gang hadde de ofte et desperat og litt tilbakestående uttrykk i ansiktet. Slik må et individ se ut når det er dømt til å dø ut - kan datidens illustratører ha tenkt. Maleri fra 1920 av Charles R. Knight.

© Charles R. Knight/Public domain

Oppdaget i tysk kalksteinsgrotte

Neandertalerfamilien i den tyske kalksteinsgrotten var blant de siste neandertalerne på jorden og representerer ironisk nok de første eksemplarene av den utdødde menneskearten som forskerne kjenner til.

I 1856 snublet gruvearbeidere over knoklene til neandertalerfamilien i kalksteinsgrotten Kleine Feldhofer Grotte i Neanderthal.

Arbeiderne kastet knoklene som søppel, men gruveeieren fattet interesse for de fossile levningene, som blant annet inneholdt en hodeskalle. Han var overbevist om at knoklene stammet fra en hulebjørn.

Året etter ble knoklene inspisert av en lokal lærer ved navn Johann Carl Fuhlrott og anatomiprofessor Hermann Schaaffhausen fra universitetet i Bonn.

De to mennene innså umiddelbart at de hadde gjort et sensasjonelt funn: Knoklene stammet sannsynligvis fra et primitivt fortidsmenneske.

Den tidligere ukjente menneskearten fikk navnet Homo neanderthalensis av den irske geologen William King i 1864. Arten er oppkalt etter dalen der de ble funnet - Neanderthal.

På den tiden var selve ideen om at det har eksistert flere forskjellige menneskearter, en absurd og provoserende tanke for mange forskere.

Først da man fant to voksne neandertalere i Betche-aux-Rotches-hulen nær den belgiske byen Spy i 1886, ble neandertalerne endelig anerkjent som en anatomisk definert, utdødd menneskeart.

Kranium fra Neanderthal1.

I 2000 fant arkeologer nye deler av hodeskallen til den første neandertaleren vi kjenner til - Neandertaler 1 - under nye utgravninger i den tyske kalksteinsgrotten Kleine Feldhofer Grotte. I dag kjenner forskerne til tusenvis av knokler og knokkelfragmenter fra neandertalere, som representerer mellom 200 og 300 individer.

© Eunostos/Creative Commons

I tiårene etter at neandertalerne ble oppdaget, ble arten sett på som et manglende bindeledd mellom vår art, Homo sapiens, og apene: en primitiv huleboer med liten forstand som gryntet og jaktet på dyr med kølle.

I dag vet forskerne bedre enn å redusere neandertalerne til et idiotisk skudd på menneskestammen.

Tilpasset et kaldere klima

Beslektede menneskearter: heidelbergensis, sapiens og neanderthalensis.

Modeller av tre menneskearter: Homo heidelbergensis, Homo sapiens og Homo neanderthalensis.

© Shutterstock

Hele vår familie - menneskeslekten Homo - stammer fra Afrika, der vår siste felles stamfar, som vi deler med sjimpansene, levde for seks-sju millioner år siden.

Derfra begynte menneskeslekten å forgrene seg til flere menneskearter, blant annet Homo heidelbergensis, som levde for 800 000-200 000 år siden, og som mange forskere anser for å være både vår (Homo sapiens) og neandertalernes direkte stamfar.

For mellom 500 000 og 400 000 år siden forlot neandertalerne menneskehetens vugge i Afrika og dro på oppdagelsesreise til Europa og Midtøsten, hvor de utviklet seg til en selvstendig menneskeart for rundt 200 000 år siden.

Neandertalerne levde i Eurasia - fra det nordlige Wales til Kinas grenser og sørover til utkanten av den arabiske ørkenen - fra mellomistiden "eem" til første del av istiden "weichsel".

Neandertalerne tilpasset seg det kaldere klimaet, noe man tydelig kan se på anatomien deres.

Knoklene deres var tykkere og rundere enn våre, noe som ga dem en mer tettbygget kropp som var bedre rustet til å takle det tøffe klimaet.

Nesen var også større, noe som sannsynligvis også har sammenheng med kulden. En stor nesehule varmer opp luften du puster inn, noe som er en fordel i kalde omgivelser.

Neandertalernes utbredelse

Neandertalernes utbredelse i Europa og Asia.

I et belte fra Europa til Asia levde neandertalerne. Området mellom Storbritannia og det europeiske kontinentet var en gang også fastland - det såkalte Doggerland. Her levde det også neandertalere i perioder.

© Wikimedia Commons

**Neandertalerne hadde både forgjengere og samtidige blant menneskeartene. Her er deres evolusjonshistorie i korte trekk.

Ca. 1,8 mill. år siden: Stamfar går oppreist

Den første menneskearten som primært gikk oppreist, Homo erectus, oppstår i Afrika for rundt 1,8 millioner år siden.

Ca. 700 000 år siden: Homo heidelbergensis

Homo erectus utvikler seg til menneskearten Homo heidelbergensis, som både neandertalere og senere Homo sapiens sannsynligvis har utviklet seg fra.

Ca. 400-500 000 år siden: Inntar Eurasia

På et tidspunkt deler Homo heidelbergensis seg i to grupper. Den ene gruppen vandrer til Det fjerne østen (de senere denisovanerne). Den andre gruppen (neandertalerne) sprer seg som vist på kartet over.

Ca. 200 000 år siden: Selvstendig art

De eldste funnene av neandertalere som en egen art med gjenkjennelige neandertalske trekk er fra Ehringsdorf i Tyskland og er nesten 200 000 år gamle.

Ca. 60-70 000 år siden: Møter Homo sapiens

Homo sapiens forlater Afrika og sprer seg over hele kloden i løpet av de neste årtusenene. Underveis møter det moderne mennesket både neandertalere og denisovaer, og genetisk forskning viser at de tre menneskeartene parer seg på kryss og tvers.

Ca. 30 000 år siden: Neandertaleren dør ut

Det yngste eksemplaret av neandertaleren er ca. 30 000 år gammelt og ble funnet i Gorham's Cave / Vanguard Cave i Gibraltar.

Jaktteknikk

Det kaldere miljøet krevde mer energi, og forskerne anslår at en neandertaler trengte minst 3500-5000 kalorier per dag. Det er mer enn dobbelt så mye som dagens anbefalinger for en voksen.

En gruppe på 10 neandertalere hadde et ukentlig forbruk på til sammen 300 000 kalorier. Det betyr at gruppen måtte nedlegge tre reinsdyr hver uke.

I flere tiår trodde man at neandertalerne var åtseletere fordi de var for dumme til å jakte. Mange av knoklene fra byttedyr som forskerne fant sammen med levninger fra neandertalere, hadde skrapemerker laget av neandertalere og merker etter rovdyrtenner.

Den vanlige teorien var derfor at byttedyrene var blitt drept av rovdyr, og at neandertalerne deretter spiste restene av åtselet.

I 1980 viste imidlertid nærmere undersøkelser av knoklene at skrapemerkene hadde kommet først. Neandertalerne hadde med andre ord nedlagt byttet og tatt noe av kjøttet, før hyener eller andre kjøttetere hadde spist resten.

Ved utgravninger av den eemiske bosetningen Neumark-Nord 2 i Tyskland i 2018 ble det funnet knokler fra dådyr med tydelige hull i hoftebein og nakkevirvel. Hullene var forårsaket av spyd som ikke ble kastet, men boret inn i byttet.

Neandertalerne drepte dyr som bison, dådyr og kronhjort ved hjelp av en koordinert jaktmetode, der noen av jegerne drev en flokk dyr mot en gruppe modige krigere som sprang frem og kjørte de spisse spydene sine inn i dyrene.

Arkeologiske spor fra 50 funnsteder i Europa tyder på at neandertalerne også spiste mindre byttedyr som kaniner, rapphøns og skilpadder. Kort sagt vitner neandertalernes komplekse jaktteknikker om en intelligens langt over nivået til en menneskeape, som man først betraktet neandertalerne som.

Intelligens

Kunst fra neandertalerne.

Det finnes noen få eksempler fra neandertalernes hånd som kan tolkes som kunst. Her er åtte linjer risset inn i steingulvet i en hule i Gibraltar.

© AquilaGib/Creative Commons

Faktisk var neandertalernes hjerne 15 prosent større enn vår.

Den flate pannen gjorde imidlertid at det var mindre plass til pannelappen, som er nært forbundet med komplekse tankeprosesser, som hukommelse og språk krever.

Likevel hadde neandertalerne sannsynligvis en eller annen form for språk - om enn ikke på langt nær så velutviklet som vårt.

Lillehjernen, som hovedsakelig brukes til å koordinere bevegelser, var også mindre enn vår.

Men på andre områder var neandertalerne på høyde med det moderne mennesket når det gjelder intelligens.

Nyere funn har avslørt at de laget klær, utviklet redskaper og uttrykte seg kunstnerisk med hulemalerier og kroppsmaling, og at de pyntet seg med smykker laget av strandskjell og fjær.

De levde, arbeidet, spiste og sov sammen i familier - sannsynligvis bestående av opptil tre generasjoner - og deres følelsesliv og sosiale intelligens var etter alt å dømme like rikt og velutviklet som vår.

Forskjeller: Neandertaler og Homo sapiens

Sammenligning av kranier mellom menneske og neandertaler.

Homo sapiens til venstre - neandertaler til høyre. Forskjellene er store, men likevel var de to artene i stand til å pare seg med hverandre. Nyere forskning tyder imidlertid på at det bare var neandertalermenn som kunne pare seg med Homo sapiens-kvinner, ikke omvendt.

© DrMikeBaxter/CreativeCommons

Så forskjellige og likevel så like

Når arkeologer graver i jorden, er det relativt enkelt å avgjøre om beinrestene de finner, stammer fra en neandertaler eller en Homo sapiens.

Robust er et ord som ofte brukes om neandertalerne. De var generelt sterkere og kraftigere bygget enn Homo sapiens.

Forskjellen mellom dem og oss er også tydelig i hodeskallen, som er omtrent 15 prosent større hos neandertalerne. Den er også flatere og har ikke et avrundet bakhode som hos Homo sapiens.

I tillegg har neandertalerens kranium også en kraftigere øyebryn, større øyehuler og nese, men ingen markert hake.

Her er en rekke forskjeller mellom de to menneskeartene i både hodeskalle og skjelett.

Neandertaler til høyre og Homo sapiens til venstre.
© Encyclopaedia Britannica/Getty Images

Neandertaler - Homo sapiens

Større og flatere kranium

Kraftigere øyebryn

Større nese

Større og bredere brystkasse

Bredere hofte

Kortere underarm

Større hofteledd

Større og tykkere kneskål

Kortere og flatere legg

Neandertalerne lever videre i genene våre

Forskerne vet ikke med sikkerhet hvorfor neandertalerne forsvant fra jordens overflate for rundt 30 000 år siden. Det er sannsynlig at en rekke faktorer spilte inn - og at de til sammen presset neandertalerne ned i avgrunnen.

I løpet av bare noen få hundre år ble klimaet betydelig kaldere, noe som drastisk endret dyre- og plantelivet. Neandertalerne var sannsynligvis for dårlige til å tilpasse seg de nye forholdene, blant annet fordi Homo sapiens trengte seg inn på neandertalernes jaktmarker med mer effektive redskaper - som pil og bue og synåler laget av horn og bein - og utkonkurrerte dem.

En annen ledetråd i mysteriet om neandertalernes endelikt kom i 2010, da den svenske forskeren Svante Pääbo etter flere tiårs arbeid ble den første noensinne til å kartlegge et komplett neandertalgenom.

Nobelprisen til neandertalerne

Svante Pääbo med kranium av neandertaler.

Svante Pääbo med kranium av neandertaler.

© Jens Schlueter/Stringer/Getty Images

Neandertalerne lever fortsatt

Sammenlignet med genomet til Homo sapiens fra samme periode er det tydelig at neandertalerne var sterkt preget av innavl - sannsynligvis fordi de levde i mindre grupper enn Homo sapiens.

Innavl kan føre til en mengde sykdommer og et svekket immunforsvar, noe som sannsynligvis gjorde neandertalerne spesielt sårbare for mange av de nye sykdommene som Homo sapiens bidro til å spre.

Svante Pääbos genomsekvensering av neandertalerne avslørte imidlertid også at menneskearten lever videre i oss i dag.

Da Homo sapiens begynte å forlate Afrika for rundt 120 000 år siden, vandret de til Midtøsten og spredte seg deretter over hele kloden. I flere tusen år delte Homo sapiens og neandertalerne territorium, og Svante Pääbos genetiske forskning viste at de to artene ikke bare levde sammen, men også fikk barn sammen.

Det betyr at alle mennesker - med unntak av dem som har aner sør for Sahara - bærer på mellom én og fire prosent neandertaler-DNA.

Voksmodell av neandertaler på museum i Tyskland.

Ville vi oppdage en neandertaler blant oss i dag? Modell av en neandertaler fra "Neanderthal Museum* i Mettmann, Tyskland.

© frantic00/Shutterstock

Kartleggingen av neandertalergenomet har brakt forskerne nærmere å fullføre det evolusjonære puslespillet for en menneskeart som så dagens lys på nytt i en tysk kalksteinsgrotte først for over 150 år siden.

Og på museer rundt om i verden finnes det fortsatt mange brikker i form av skjelettrester fra hundrevis av individer, som i fremtiden vil gjøre det mulig med DNA-analyser for å tegne et enda mer komplett bilde av neandertaleren.

Som en av verdens ledende neandertalerforskere, Rebecca Wragg Sykes, skriver i slutten av boken "Neanderthal - Life, Death, Art and Love" fra 2020:

"I løpet av de neste ti årene vil vi oppleve at døren til neandertalernes komplekse historie og biologi, som i dag står på gløtt, vil bli skjøvet ytterligere opp."