Neandertalerne kunne tale

Forskerne finner stadig flere fellestrekk mellom neandertalere og moderne mennesker. En forskergruppe mener at hørselen og evnen til å snakke skal med på listen over likhetene.

Forskerne har i flere tiår forsøkt å finne ut om neandertalerne var for primitive til å kunne snakke, eller om de var i stand til å kommunisere verbalt med artsfeller og moderne mennesker.

Nå har en spansk-amerikansk forskergruppe funnet første del av svaret ved hjelp av avanserte målinger.

Forskerne kartla fossile neandertalkranier med skannere og bygget deretter 3D-modeller av deres indre øre ved hjelp at avansert sykehus-software. Deretter sammenlignet de med tilsvarende modeller av 50 000 år gamle kranier fra moderne mennesker.

Forskerne kom frem til at neandertalerne (til høyre) hadde samme indre øre som moderne mennesker.
https://www.binghamton.edu/news/story/2903/neanderthals-had-the-capacity-to-perceive-and-produce-human-speech

© Mercedes Conde-Valverde

Hørsel og tale henger sammen

Resultatene viste at neandertalerne og homo sapiens hadde ens høreorganer. Med andre ord var begge i stand til å oppfange de lydene som menneskestemmen produserer. Og det er den første nødvendige forutsetningen for verbal kommunikasjon.

“Vi vet ikke om neandertalerne hadde et språk, men de hadde i hvert fall alle de anatomiske forutsetningene for å kunne tale slik vi gjør,” forklarer paleoantropologen Mercedes Conde-Valverde fra University of Alcala.

“Vi ville ikke kunne forstå det de sa, men hvis vi hørte neandertalere snakke sammen, ville vi kunne avkode at de var mennesker,” sier Conde-Valverde.