Nord-Europas første slag ble utkjempet i Tyskland

Arkeologer har undersøkt knokler og våpen som har ledet dem på sporet av det tidligste slaget som ble utkjempet i Sentral-Europa.

Ved elva Tollense i Nord-Tyskland døde rundt hundre menn i slaget. Her har arkeologene blant annet funnet kranier og knokler, våpen, skjæreverktøy, knappenåler og et skrin.

© Landesamt für kultur und denkmalpflege mecklenburg-vorpommern & r. johnson

En gruppe arkeologer mener å ha løst mysteriet om de knuste beina og hullete kraniene som siden 1996 er funnet ved elva Tollense i Nord-Tyskland. Stedet viser ingen tegn til bosetning, men var kampplass for Sentral- Europas første bronsealderslag, påstår forskere fra blant annet Landesamt für Kultur und Denkmalpflege.

Våpen kunne gjøre voldsom skade

«Hvis hypotesen vår om at alle funnene stammer fra samme hendelse holder stikk, har vi å gjøre med en konflikt i en størrelse som aldri før er sett nord for Alpene», forteller arkeolog Thomas Terberger til Science.

Konklusjonen baserer forskerne blant annet på trevåpen som er funnet i elva sammen med beinrester. Ifølge forskerne «er det ingen tvil om at slike hammerlignende våpen har kunnet gjøre voldsom skade», skriver Terberger i sin rapport.

Manglende keramikk tyder også på at stedet ikke har vært bebodd.

Flere av kraniene har brudd etter slag med våpen. Ifølge ekspertene er det ingen tegn på heling. Det viser at krigerne døde kort tid etter.

© Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern & R. Johnson

Tre spørsmål om Nordens tidligste slag

Detlef Jantzen Arkeolog, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege

  • Hvordan kan dere være så sikre på at menneskene døde i kamp? I 1996 fant vi en knokkel som var truffet av en pilspiss. Og nå har vi også oppdaget at en av hodeskallene er blitt slått med et trevåpen av samme type som de vi har funnet ved elvebredden. Alle bronse- og flintvåpnene indikerer også at disse menneskene har lidd en voldsom død.
  • Hvem var personene som ble drept, og hvorfor sloss de? Det eneste vi kan si nå, er at de døde har utgjort en ensartet gruppe, men jeg er ikke sikker på at det er snakk om en stamme. Siden området begynner ved krysningen av elva, kan vi forestille oss at nettopp den krysningen har spilt en sentral rolle i konflikten – men kjøp og salg og byttehandel har sikkert også spilt inn.
  • Hva skal dere undersøke nå? Slaget er den største konflikten nord for Alpene, så vi håper at prosjektet vårt kan fortsette. For her har vi nemlig en unik mulighet til å forstå og undersøke utviklingen av menneskelig atferd samt konfliktenes historie.

Forskere har gjenskapt krigernes utseende. Mennenes klær er enten stjålet eller bare forsvunnet. Men ut fra sjeldne funn fra samme periode mener forskerne at krigerne blant annet bar kappe, kilt og lærbelte.

© Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern & R. Johnson