Ny studie: Hunden ble temmet av de første menneskene i Europa

Den moderne hunden stammer fra en gruppe ulver som ble temmet i Europa for 40 000 år siden. Det tyder resultatene av en ny studie på.

Hunden stammer fra ulven. Den ble temmet i Europa for opp mot 40 000 år siden.

© Shutterstock

Hunden har vært menneskets beste venn i mange år. Helt opp mot 40 000 år – eller like lenge som det har vært moderne mennesker i Europa.

Det viser en ny studiefra Stony Brook University i New York.

Studien har blant annet sammenlignet genene fra tre hunder fra bondesteinalderen med DNA fra 5649 moderne hunder og ulver.

Resultatene tyder på at hunden nedstammer fra en gruppe ulver som ble temmet i Europa for mellom 20 000-40 000 år siden.

Europa er hundens vugge

Hvis hunden ble temmet i Europa for 40 000 år siden, vil det si at hunden ble temmet av de tidligste menneskene i Europa.

Europas eldste anatomisk moderne menneske – det såkalte Cro-Magnon-mennesket – menes å ha slått seg ned på kontinentet for mellom 35 000 og 45 000 år siden.

Europa har vært et avgjørende kontinent i hundens historie.

Det er blant annet i Europa at man har funnet verdens eldste rester av temmede hunder. Disse inkluderer et 14 700 år gammel kjevebein fra Bonn-Oberkassel i Tyskland.

Utfordrer tidligere hypotese

At hunden stammer fra én gruppe ulver, bryter med den herskende hypotesen om at hunden stammer fra to forskjellige populasjoner av ulver fra henholdsvis Europa og Øst-Asia.

Hypotesen ble bl.a. fremsatt i Science i 2016.

“For å avgjøre hvor og når hunden ble temmet, vil det kreve eldre prøver fra andre geografiske regioner,” uttaler Laura Botigué – en av forskerne bak den nye studien – til International Business Times.