Nytt funn: Steinaldermennesker gikk til tannlegen

Funnet av to 13 000 år gamle tenner med tydelige hull og skrapemerker tyder på at tannpleie eksisterte allerede i steinalderen.

Tennene sett ovenfra.

Funnet av to 13 000 år gamle tenner i det nordlige Italia har fått forskere til å konkludere at folk allerede i steinalderen lagde tannfyllinger:

Når først den syke tanna var renset grundig, ble det infiserte vevet i midten fjernet ved hjelp av steinredskapene man hadde til rådighet. Og til slutt ble hele området rundt tanna dekket med bitumen - en klissete, tjæreaktig masse som i dag brukes til å lage asfalt.

Datidens tannfylling

De to tennene bærer tydelige merker fra spisse steiner som har blitt brukt til å utvide hullene før det syke vevet ble fjernet.

"Det var sikkert akkurat så smertefullt som det høres ut," sier biologisk antropolog Stefano Benazzi fra universitetet i Bologna. Han forklarer at bruken av bitumen sannsynligvis skulle redusere smerter og holde mat og skitt ute av hullene - akkurat som en tannfylling.

Foruten restene av bitumen, fant forskerne også plantefibre og hår i tennene.

Lang tradisjon for tannstikkere

"Selv om funnet av de to tennene foreløpig er det eneste som vitner om steinalderens tannpleie, kan det godt være uttrykk for en bredere tendens og tradisjon for tanninngrep blant steinaldermennesker," sier Stefano Benazzi.

Han regner dessuten med at metoden tenner ble behandlet med i steinalderen, sprang ut fra den mye eldre bruken av tannstikkere som man laget av spisse steiner og trestykker for nesten 1.8 millioner år siden.