Nytt “mini-menneske” funnet i grotte

Forskere er målløse over funnet av en ny menneskeart på Filippinene. De minst 50 000 år gamle knoklene minner mye om Homo sapiens, men disse menneskene har vært under 1,20 m høye.

I alt sju tenner og seks små knokler er funnet i Callao-grotten på øya Luzon på Filippinene.

Filippinske forskere har oppdaget en ny menneskeart i en grotte på landets største øy Luzon. De første beinrestene og tennene ble funnet av arkeolog Armand Mijares helt tilbake i 2007.

Han trodde opprinnelig han hadde funnet restene av et dyr, men i løpet av de neste 12 årene gjorde undersøkelser og flere funn det klart at det dreide seg om en ny gren av Homo-slekten, som også teller bl.a. Homo erectus og naturligvis Homo sapiens.

Minnet om nåtids-mennesker

Den nye arten er døpt Homo luzonensis av forskerne, etter øya den er funnet på. Det er funnet rester etter i alt tre forskjellige individer av arten, som levde for mellom 50 000 og 67 000 år siden.

Homo luzonensis var huleboer og blant annet tennene minnet mye om dagens menneskers. Knoklene er imidlertid svært små, så arkeologene mener at arten var under 1,20 m høy. Forskere over hele verden jubler også over funnet:

“Dette er et av de absolutt viktigste funnene vi kommer til å se de neste årene”, uttaler Aida Gómez-Robles, forsker i ­paleoantropologi, som vurderte studien før den ble publisert.

Kan ha havnet på Filippinene tilfeldig

Oppdagelsen kan også være bevis på at menneskernes slektninger beveget seg fra Afrika til Sørøst-Asia, noe forskerne ikke trodde var mulig. Hvordan de kom seg dit, er det imidlertid uenighet om.

Mens enkelte forskere mener at fortidsmenneskene må ha seilt på tømmerflåter, mener andre i stedet at de må ha havnet det ved et uhell, for eksempel som et resultat av en tsunami.

Særlig tennene til Homo luzonensis er minner om Homo sapiens' tenner.