Tom Björklund/University of Helsinki

Raslelyder hensatte steinalderfolk i transe

Hun ble svett av forsøket, men nå har finsk forsker oppklart mysteriet med slitemerker i elgtenner fra steinalderen.

I Finland og Russland har arkeologer opp gjennom tiden funnet mange steinaldergraver som inneholdt store mengder tenner fra elg. Dette har fått forskerne til å lure på om tennene ble brukt til noe annet og mer enn bare pynt for 5000-10 000 år siden – f.eks. som musikkinstrument.

Under mikroskop kunne forskerne se at elgtennene var slitt på en måte som tydet på at de hadde raslet mot hverandre mens f.eks. en sjaman danset rundt.

“Ornamenter som består av elgtenner sydd på klær, avgir en høy, raslende lyd når de beveges”, forklarer Riitta Rainio fra Universitetet i Helsingfors.

Hun satte seg fore å bevise musikkteorien ved å teste hvor godt tennene fungerte som musikkinstrument. I en kopi av steinalderens skinndrakter med påsydde elgtenner danset Rainio i mer enn seks timer for å se om det skapte samme slags slitemerker. Deretter ble elgtennene undersøkt under et mikroskop.

Se hvordan forskeren hoppet i seks timer:

Video

Tennene har forskjellige toner

Eksperimentet viste at slitasjen på de nye elgtennene var identisk med slitasjen på dem som er funnet i graver fra steinalderen. Rainio oppdaget også at lyden kan være høy og klar eller dyp og mørk, alt etter hvilke tenner som brukes.

I steinalderen ble tennenes raslelyder trolig brukt til å hensette folk i transe under dans – slik at de skulle komme i kontakt med gudene.