Sjelden steinaldermaske sporet opp i Israel

De israelske myndighetenes enhet for å finne stjålne antikviteter har sporet opp en sjelden steinmaske som stammer fra landets tidligste historie.

For 9000 år siden var masken ­sannsynligvis helt glatt og malt.

En 9000 år gammel steinmaske har kommet i de israelske myndighetenes besittelse etter et tips. Fangsten ble gjort av politienheten Antiquities Theft Prevention Unit, som sporer opp stjålne, antikke gjenstander og hindrer at de ender på det svarte markedet.

Informasjonen om hvordan enheten fikk fatt i masken, er sparsomme. Myndighetene opplyser bare at masken befant seg på Vestbredden, og at flere personer ble avhørt før masken ble lokalisert.

Gledestårer hos Israels arkeologer

“Når man ser den, har man lyst til å gråte av glede”, sa arkeolog Ronit Lupu fra enheten til National Geographic.

Masken vurderes til å være fra 7000 f.Kr. Dermed stammer den fra steinalderen – nærmere bestemt fra overgangsperioden der menneskene gikk fra å være jegere og sankere til å dyrke jorden. Overgangen medførte en økning i religiøse aktiviteter.

Kan ha vært en del av et dødsritual

Masken er hogd ut i kalkstein og ser ut som et menneskeansikt med tenner, nese og sågar kinnbein. Fire borede hull i sidene har sannsynligvis vært brukt til å binde den fast - muligens på en person.

Maskens formål er imidlertid uklart. Forskernes teori er at den muligens har vært en del av et religiøst dødsritual.

Steinaldermasken er den sekstende fra denne perioden som er funnet i Israel, men bare den tredje som arkeologene vet nøyaktig hvor stammer fra. De resterende tretten maskene er i privat eie, som gjør dem vanskelige å undersøke. Mange arkeologer bestrider derfor deres ekthet.