Marja Ahola

Steinalderjegere gikk med vennskapsringer

Ny teori: Ødelagte smykker fra steinalderen ble knekt med vilje, mener finske forskere.

I steinaldergraver spredt over Finland har arkeologer i flere tiår funnet fragmenter av smykker. Hittil har arkeologene trodd at smykkene gikk i stykker etter å ha blitt begravd.

Men den teorien blir nå omstøtt av en ny studie. Smykkene var allerede ødelagt da de ble lagt i graven for over 5000 år siden, ifølge et team av finske arkeologer og biologer fra universitetene i Helsinki og Turku.

Ifølge forskerteamet ble smykker laget av fargerike steiner som f.eks. dioritt helt bevisst ødelagt kort tid etter at de var laget. Nærstudier av bruddlinjene i de ringformede smykkene avslører at de sannsynligvis var helt bevisst brutt opp i mindre biter, slik at flere kunne dele på dem.

Steinaldervennene boret hull i vennskapsringene så de kunne bæres i et halskjede.

© Marja Ahola

Ble brukt som vennskapsgaver

Arkeologene tror at de delte smykkene er blitt brukt som gaver i steinalderen. To eller flere personer delte et smykke imellom seg – på samme måte som moderne vennskapssmykker.

Arkeologene fant blant annet eksempler på at deler av et smykke lå i graven i én landsby, mens den andre halvparten ble funnet i nabobyen.

«Det har trolig vært en måte å opprettholde en forbindelse mellom de levende og den døde på», forklarer arkeolog Marja Ahola fra universitetet i Helsinki.