J. Lee, Nationalmuseet

Steinaldermennesker smeltet kobber

Forskere har funnet en ca. 5500 år gammel smeltedigel i Danmark, og den er offisielt Nord-Europas eldste av slaget.

En gruppe forskere fra Nationalmuseet i Danmark har oppdaget Nord-Europas hittil eldste smeltedigel.

Den ble brukt til å smelte kobber, og funnet kaster helt nytt lys over den perioden av danmarkshistorien som omtales som bondesteinalderen (ca. 4000-1700 f.Kr.).

"Vi har funnet en smeltedigel til kobber som er minst 5500 år gammel. Det er litt av et sensasjonsfunn, for det er Nord-Europas eldste eksempel på at man var i stand til å smelte og arbeide med metall," forklarer Anne Birgitte Gebauer, som arbeider som arkeolog og forsker ved Nationalmuseet.

Spor av smeltet kobber avslører at dette var en bit av Nord-Europas eldste smeltedigel.

J. Lee, Nationalmuseet & Shutterstock

Nederst er et område som er brent hvitt. Der har det smeltede kobberet vært.

J. Lee, Nationalmuseet

Smeltediglen er 1500 år eldre enn tidligere funn som vitner om metallsmelting i Danmark. Digelen ble opprinnelig funnet i et gravkompleks ved Lønt på sørsiden av Haderslev fjord i 1988.

Den var ikke lenger hel, men hadde gått i flere biter, og derfor la man ikke merke til den i første omgang.

Nå vet forskerne at bitene til sammen danner en oval skål som er minst 10 cm lang, og flere uavhengige undersøkelser har påvist at digelen har inneholdt kobber.

Metallet har et smeltepunkt på 1084 grader. For å nå en så høy temperatur har datidens smeder trolig benyttet blåserør så de kunne puste ekstra oksygen i glørne.

Funnet vitner om at mennesker i steinalderen behersket relativt høyteknologisk håndverk.