Shutterstock

Steinaldermennesker temmet verdens farligste fugl

Kasuaren veier det samme som en voksen mann, blir nesten to meter høy og er bevæpnet til tennene. Likevel viser ny forskning at den ble holdt som høns i steinalderen.

Ny forskning avslører at høns ikke var de første fuglene som steinaldermennesker temmet. I stedet valgte de den strutselignende fuglen kasuar. Fuglen lever på Ny-Guinea og i Australia, hvor den også i steinalderen ble opptil 190 cm høy, veide 85 kg og var bevæpnet med 12 cm lange klør.

“Det er en stor, ilter fugl som ikke kan fly, men er i stand til å sprette deg opp”, forklarer Kristina Douglass fra Penn State University i USA.
Jeger-samlere på Ny-Guinea måtte derfor være ytterst påpasselige for å få enkel adgang til kjøtt fra de store fuglene.

Så sent som i 2019 drepte en kasuar i fangenskap sin amerikanske eier – ved å trampe på ham og flå ham med de 12 cm lange klørne.

© Shutterstock

Mennesker lurte ved reiret

En gransking av 1000 kasuar-eggeskall funnet i steinalder-bosettinger brakte forskerne på sporet av hvordan jeger-samlerne gjorde det for 18.000 år siden.

“Vi oppdaget at et stort flertall av eggeskallene stammet fra de sene stadiene av rugingen”, forklarer Douglass.

Hvis steinaldermenneskene ville ha egg, hadde de spist dem kort etter at de var blitt lagt. I stedet er forskernes teori at våre forfedre holdt nøye øye med kasuar-reir og stjal eggene, kort før de ble klekket.

Som flere andre fugleunger knytter kasuarkyllinger seg til det første levende vesenet de ser. Ved å stå klar når egget ble klekket, sikret Ny-Guineas jeger-samlere seg håndtamme kasuarer, som kunne slaktes når de hadde vokst seg større.