2020 Tony Freeth

Antikythera-mekanismen har blitt rekonstruert digitalt

Siden 1901 har Antikythera-mekanismen vært et mysterium. Nå mener et forskerteam at de har gjennomskuet oldtidens mekanisme.

En forskergruppe fra det britiske University College London (UCL) har fremstilt en digital rekonstruksjon av den berømte Antikythera-mekanismen som er blitt kalt verdens første analoge datamaskin.

Restene av den over 2000 år gamle mekaniske innretningen ble funnet i vraket av et romersk skip ved den greske øya Antikythera i 1901. Siden da har forskere forsøkt å finne ut hvordan mekanismen fungerte. Et av problemene har vært at deler av den mangler.

Forskerne har laget modellen ut fra Antikythera-mekanismens fragmenter.

© Shutterstock

Inskripsjoner på mekanismen avslører at den har vist solens, månens og planetenes baner på himmelen. I 2005 avslørte en undersøkelse med røntgenstråler at mekanismen hadde vært i stand til å forutse sol-og måneformørkelser. Forskerne fra UCL har nå kommet et skritt videre.

Arbeidet tok utgangspunkt i et tannhjul

Foran på mekanismen står det to tall: 462 og 442. Grekerne mente at disse tallene stemte med de astronomiske syklusene for hvor mange år det går mellom at planetene Venus og Saturn inntar den samme posisjonen på himmelen sett fra jorden.

Forskerne har klart å forbinde de eksisterende delene – inklusive et tannhjul med 63 tenner – virtuelt med Venus' kretsløp. Med utgangspunkt i dette tannhjulet har de rekonstruert tannhjulene for resten av planetene.

Verdens eldste datamaskin gjenoppstår i digital form

Forskerne har fremstilt en 3D-modell av hvordan Antikythera-mekanismen kan ha sett ut.

2020 Tony Freeth & Shutterstock

Himmellegemene prydet fronten

Ifølge forskerne viste mekanismens forside jorden (i midten), månen, solen og planetene. Ut over jorden kjente antikkens lærde til Venus, Mars, Jupiter, Saturn og Merkur.

2020 Tony Freeth & Shutterstock

En mengde tannhjul drev mekanismen

Inne i mekanismen satt alle tannhjulene og styrte himmellegemenes bevegelse på forsiden av mekanismen. Ut fra et bevart tannhjul med 63 tenner har forskerne konstruert resten.

2020 Tony Freeth & Shutterstock

Kalender satt bakpå

På baksiden av mekanismen var det bl.a. en oversikt over årets måneder.

2020 Tony Freeth & Shutterstock

“Vår modell av mekanismen er den første som stemmer med alle de fysiske restene og som nøyaktig følger de inskripsjonene som er inngravert på mekanismen”, forteller prosjektets leder, ingeniør Tony Freth fra UCL ifølge mediet EurekAlert.

Nå vil forskerteamet prøve å bygge en fysisk utgave av mekanismen ut fra den virtuelle rekonstruksjonen – utelukkende ved hjelp av verktøy som oldtidens grekere hadde adgang til.