Bambus: Kinas hemmelige byggemateriale

I årtusener har kineserne kunnet bygge nesten hva som helst i bambus, alt fra hengebroer til skip og gassledninger. Materialet har gitt keiserdømmet en teknologi som europeerne bare kunne drømme om.

Kineserne hoppet over steinalderen

Arkeologer har gjort få funn av forhistorisk steinverktøy i Kina. Noen forskere har derfor utviklet den såkalte bambusteorien, som går ut på at oldtidens kinesere lagde redskaper og våpen av bambus i stedet for stein. I 2008 forsøkte antropologen Metin I. Eren å teste teorien og finne ut om han kunne produsere bambusverktøy. Målet var å bevise at fortidsmennesker uten problemer har kunnet erstatte stein med bambus.

Konklusjonen på undersøkelsen var at selv urutinerte håndverkere kunne fremstille robuste bambuskniver. I løpet av fem timer lagde forskerne hele 20 effektive bambuskniver som kunne lett skjære gjennom både kjøtt og bein. På bare 30 minutter klarte de dessuten å lage et solid bambusspyd, godt egnet til å nedlegge større byttedyr.

Bambusseil brakte Kina til Amerika

Som betrodd rådgiver for den kinesiske keiseren fikk admiral Zheng He på begynnelsen av 1400-tallet ordre om å seile ut på verdenshavene. Målet var å opplyse resten av verden om Ming-keiserens storhet, og i årene 1405-1433 foretok Zheng He sju store skipsekspedisjoner til nesten alle avkroker i den kjente verden. Og ifølge noen historikere seilte den kinesiske admiralen helt til Amerika i 1421 – 71 år før Kristoffer Columbus kom dit.

I sin enorme flåte hadde Zheng He rundt 250 skip, stort sett bygd av bambus. Alle de nødvendige delene, som master og seil, var fremstilt av den sterke planten.

Admiralens viktigste farkoster på de lange reisene var de såkalte djunkene. Skipenes seil besto – i motsetning til de europeiske havgående skipenes store lerretsseil – av mindre matter flettet sammen til ett stort seil.

De kinesiske seilene ga sjømenn som Zheng He store fortrinn, sammenlignet med europeiske sjøfarende. Først og fremst krevde bambusseilene langt færre menn når de skulle foldes sammen eller settes opp. Vanligvis rullet seilet seg sammen av seg selv når mannskapet trakk i et tau.

En annen fordel var at bambusseilet ga mer presis styring av skipet, fordi det var laget av flettede matter som var sterkere og mer fleksible enn lerret.

Delingen av seilet gjorde dessuten livet lettere for menige sjømenn, fordi bambusseil sjelden ble ødelagt i kraftig uvær. Hvis uhellet likevel var ute, kunne mannskapet lett og raskt skifte ut nettopp de delene av bambusseilet som var blitt ødelagt eller slitt.