836 år på vei mot katastrofen

Det 55,86 meter høye tårnet var dødsdømt allerede da fundamentet ble støpt. Først i fjor ble det endelig reddet fra å rase sammen.


Byggingen begynner


1172: Enken Berta di Bernardi dør. Hun har testamentert 60 gullstykker til kjøp av stein og arbeidskraft til byggingen.

1173: Byggingen begynner med utgravning av et tre meter dypt hull til fundamentet. Arkitekten mener det er nok i den bløte myrjorden.

Tårnet er halvferdig

1178: Tårnet er halvferdig da byggingen plutselig blir innstilt. Kanskje fordi kampanilen har begynt å helle mer enn bygninger normalt gjør i Pisas myr.

1276: Endelig fortsetter byggingen, og klokkene er bestilt på støperiet. De neste tre etasjene blir ferdigstilt i løpet av bare to år.

Klokkene mangler

1278: Bare åttende og øverste etasje­ med klokkene mangler da håndverkerne­ igjen forlater plassen.

Endelig ferdig

1384: En fresko viser det helt ferdige tårnet. Det fins ingen offisielle kilder til tidspunktet for innvielsen, men i 1384 står det definitivt ferdig.

1550: Den første kjen-te­ beregningen viser at øverste etasje stikker 3,8 meter ut over fundamentet.

1838:Tårnets helning forverres ikke før en lokal professor graver rundt fundamentet. Dreneringen får fundamentet til å synke­ ytterligere.

1910: En ekspert-kommisjon oppdager at kampanilen nå heller 4,02 meter.

2000: Tårnet heller 4,40 meter, og helningen øker stadig. En rednings-aksjon er nødvendig.

2001: En internasjonal ekspertgruppe skaffer penger og ekspertbistand. Aksjonen er i gang.

2009: Ingeniørene har fjernet 70 tonn jord fra den motsatte siden av helningen, og trukket i tårnet med enorme stålkabler. Tårnet bevegde seg for første gang i riktig retning. Kampanilen heller i dag 3,9 meter og er erklært stabil i de neste 300 årene.

Les også Byggeslurv på gyngende grunn

Kanskje du er interessert i