Del av Stonehenge endelig levert tilbake

En 90 år gammel borearbeider har i 61 år vært i besittelse av en bit av Stonehenge som stort sett alle hadde glemt eksisterte. Forskerne mener den kan brukes til å bestemme de mystiske steinenes opprinnelse.

90 år gamle Roger Phillips var for svak til å reise til England, så delen ble levert tilbake av hans to sønner.

En steinbit fra Stonehenge har blitt levert tilbake til bronsealder-monumentet i England. Biten ble fjernet av en bore­arbeider for 61 år siden.

Kampestein fikk støttestolper

I 1958 skulle arkeologene rette opp tre av monumentets steinblokker som hadde veltet. Men før arbeidet startet måtte arkeologene forsikre seg om at de to loddrette blokkene kunne bære den tonntunge overliggeren som skulle ligge på dem.

Revner i steinblokkene tydet på at de var i ferd med å forvitre. For å støtte blokkene boret firmaet Van Moppes derfor tre 106 cm lange og 2,5 cm brede stykker ut av steinen slik at stålrør kunne holde konstruksjonen. Ingen bekymret seg om hva som siden skjedde med de tre stumpene av Stonehenge – de ble betraktet som spillmateriale.

Borearbeider tok stump med hjem

Nå viser det seg at en ansatt i Van Moppes, borearbeideren Roger Phillips, tok en av stumpene med seg hjem og hadde den stående i årevis. Han beholdt stumpen selv etter at han flyttet til USA i 1976.

“Det siste vi ventet var å få en oppringing fra en mann i USA som hadde en bit av Stonehenge”, forteller monumentets kurator Heather Sebire.

I dag ville man ikke fått tillatelse til å bore så dypt i det 4500 år gamle monumentet. Kjemiske analyser av den gjenfunnede stumpen kan derfor gi forskerne innsikt i ­steinens herkomst og dermed Stonehenges opprinnelse.