Den perfekte ridderborgen

Livsfarlige feller, tykke murer og mye løk for å skjule smaken av råtten mat. En beleiring kunne vare i årevis, så middelalderborgens garnison måtte tenke på alt. Historie gjengir kravene til et perfekt forsvar - og kårer verdens beste ridderborg.

Krav nummer 1: Uinntagelig inngang

Forsvarerne visste at hovedporten var borgens akilleshæl. De hadde derfor konstruert porten slik at selv den mest besluttsomme fiende ville tenke seg om to ganger før han gikk til direkte angrep. Inngangen var som regel flankert av to tårn. Derfra kunne soldater la steiner og piler hagle over fienden.

Krav nummer 2: Ingen svake punkter

Byggmesteren sørget for å utnytte vann og fjell som naturlige forsvarsverk, slik at de beleirede bare trengte å bekymre seg for angrep fra én side. De mest avanserte borgene ble bygd med såkalt konsentrisk form etter inspirasjon fra Midtøsten. Disse var utstyrt med en ekstra mur. Den ytterste var alltid lavere enn den innerste, slik at borgens soldater kunne skyte på fienden fra begge posisjoner.

Krav nummer 3: Ferske forsyninger

Sterke murer og tøffe karer var ikke nok å stå imot med. For å sikre seieren måtte borgens matlagre være både store og velfylte, og brønnen være dyp nok. Selv den mest intelligent bygde borgen ville nemlig falle hvis forsvarerne kollapset av sult og tørst.

.... og verdens beste ridderborg er...

Krak des Chevaliers i Syria. De massive dobbeltmurene, den ypperlige beliggenheten og over 2000 soldater gjorde Krak des Chevaliers i dagens Syria nærmest uinntagelig. Emiren av Aleppo bygde borgen i 1031, men i 1142 overtok Johannitterne – en orden av kristne krigermunker – borgen og forbedret forsvaret så grundig at den ble en modell for en generasjon av europeiske middelalderborger.

I 130 år var Krak des Chevaliers en sikker havn for de kristne i Det hellige land, frem til et sleipt triks fikk lokket Johannitterne til å åpne porten.

Klikk på ikonene for å få en guidet tur på den legendariske ridderborgen.