Franskmenn ga USA en 46 meter høy kjempekvinne

Frihetsstatuen veier 204 tonn og er USAs nasionalsymbol. Men hvordan havnet hun egentlig i New York?

Frihetsstatuen veier 204 tonn og er USAs nasionalsymbol. Men hvordan havnet hun egentlig i New York?

Shutterstock

Den 46 meter høye bronsestatuen i New Yorks havn var opprinnelig en gave fra det franske folk.

I 1866 kalte den franske opp­lys­nings­mannen Édouard de La­bou­laye en rekke av Frankrikes pro­mi­nen­te borgere inn til et møte i Paris.

Øverst på dagsordenen sto spørsmålet om hvorvidt Frank­rike skulle gi den ameri­kan­ske befolkningen et monument i gave, som en hyllest til landets nylig av­slut­te­de borgerkrig og den nye li­be­rale forfatningen.

Fransk billedhogger er Frihetsstatuens far

Forslaget fikk bred støtte, og med på møtet var blant andre bil­led­hog­geren Frédéric Bartholdi. Han begynte å se for seg et monument i form av en gigantisk, symbolsk frihetsgudinne.

De neste årene arbeidet han med ideen, og i 1871 satte han kursen mot USA for å få amerikanernes støtte til prosjektet.

Sokkelen var like dyr som statuen

Det viste seg snart at økonomien var den største utfordringen. Statuen skulle nemlig finansieres gjennom private donasjoner.

Mens fransk­mennene finansierte sel­ve statuen, skulle amerikanerne selv betale for sokkelen, som – til amerikanernes for­bløf­fel­se – viste seg å bli like dyr som selve statuen.

Ikke desto mindre ble pengene samlet inn, og i 1884 kunne alle 350 deler av Frihetsstatuen fraktes med skip fra Bartholdis verksted i Frankrike til USA.

To år senere sto statuen ferdig.