Hvordan så de første ridderborgene ut?

Når begynte Europas overklasse å bo i borger? Og hvordan så de tidligste ut?

Alle de tidligste ridderborgene ble bygd etter dette prinsippet.

De første ridderborgene ble bygd i Frankrike på 900-tallet

Før det hadde bare byer vært omkranset av forsvarsverk, men nå begynte adelen også å befeste boligene sine.

Årsaken til byggefeberen var en svak kongemakt og vikingenes herjinger. Alle stormenn måtte selv sørge for å beskytte eiendommen sin mot griske naboer og plyndringsmenn fra havet.
Såkalte voll­steder ble bygd etter et fast mønster. En vollgrav og palisadekledd voll beskyttet verksted, staller og lagre i borggården. Selve borgen hevet seg over resten av anlegget på en naturlig eller kunstig laget haug.

Ridderborgene bredte seg til Nord-Europa

Den var både borgherrens bolig og siste forsvarslinje mot angrep. Derfor hadde borgen sterke forsvarsverker – også på den siden som vendte inn mot borggården. De første festningene ble bygd i tre, men senere ble det vanlig å bygge i stein eller tegl.

Fra Frankrike ble borgen utbredt i Nord-Europa. Nesten alle svenske og danske borger er ruiner i dag. I dagens Danmark fins for eksempel rester av mange vollsteder som forhøyninger i landskapet.