Themsens bevegelige demning står oftest med alle portene åpne.
© Alamy/Imageselect

Hvorfor ble demningen over Themsen bygget?

Hva fikk britene til å anlegge Londons store Thames Barrier?

26. august 2016 av Jannik Petersen
I 1953 ble østkysten av England rammet av en voldsom oversvømmelse. Kombinasjonen av kraftig uvær og høyt tidevann fikk havnivået til å stige til 5,6 meter over normalen. Oversvømmelsene kostet 307 briter livet.

Indviet i 1984

Selv i London, 40 km oppe langs elva Themsen, herjet vannmassene, og to personer omkom. Katastrofen fikk den britiske regjeringen til å sette i gang store byggeprosjekter for å hindre en gjentakelse. Over elvene Themsen og Hull ble det bestemt at det skulle bygges barrierer som holdt vannet ute, men tillot skipstrafikk.

Thames Barrier ble innviet i 1984. I 1980-årene ble demningens enorme porter stengt to-tre ganger i året på grunn av høyvann. På 2000-tallet steg tallet til i gjennomsnitt ni ganger årlig.

Portene ligger på bunnen

  • Portene til demningen ligger på elvebunnen og trekkes bare opp ved høyvann.
  • Demningens fire største porter er 20 meter høye og hviler i en betonggrøft på Themsens bunn.
  • Portene sitter på store hjul som kraftige hydrauliske armer trekker opp på høykant ved høyvann.

Selv cruiseskip kan passere mellom de største portene i demningen og anløpe London havn. Årlig passerer 60 000 skip Thames Barrier. 
© Getty Images

Kanskje du er interessert i