Måtte det beste lokomotivet vinne!

På 1820-tallet mente de fleste at hester egnet seg bedre enn damplokomotiver til å trekke et tog langs en sporbane. Men da det ble lagt en ny jernbane i England, fikk lokomotivet en sjanse. Jernbaneselskapet inviterte til en storstilt konkurranse der 10 000 måpende tilskuere fikk se maskinene i aksjon.

1. januar 2009 av Ib Salomon & Sisse K. Ibsen

Books:
Læs mere
● Christopher McGowan: The Rainhill Trials: The Greatest Contest­ of Industrial Britain and the Birth of Commercial­ Rail, Little Brown, 2004 ● Christian Wolmar: Fire & Steam; How the Railways transformed Britain, Atlantic Books, 2007

Websites:
● National Railway Museum: www.nrm.org.uk
● www.resco.co.uk/rainhill/

Kanskje du er interessert i