De Agostini Picture Library/Getty Images & Shutterstock

Når fikk kystene fyrtårn?

Fra et ildsted i oldtidens Pireus til en krig i Den engelske kanal – få fyrtårnets historie på 2 minutter.

Oldtidens middelhavskulturer oppførte de første fyrtårnene.

Den eldste kjente beskrivelsen omhandler den athenske politikeren Themistokles som på 400-tallet f.Kr. lot reise en høy stein med et ildsted i toppen utenfor havnebyen Pireus.

Etter Romerrikets fall forsvant store deler av handelen på tvers av Middelhavet, og mange fyrtårn forfalt eller ble ødelagt.

Fyrtårnene ga sikkerhet i Europa

I Nord-Europa begynte byggingen av fyrtårn først i middelalderen. Fyrtårnet ved Hook i Sør-Irland regnes for det eldste, også selv om kildene oppgir to forskjellige årstall, 1172 og 1245.

Tårnet er i drift den dag i dag.

I 1560 ble Danmark foregangsland med Europas første statlige fyrvesen som lyste fra Skagen, Anholt og Kullen.

Tårnene fikk stor betydning for skipssikkerheten i Europas farligste farvann.

"Frankrike er i krig med England, ikke med menneskeheten." Kong Ludvig 16.

Derfor ga kong Ludvig 16. ordre om at fangen omgående skulle slippes løs igjen etter at en fransk kaper bortførte ingeniøren som var i gang med å oppføre Eddystone-tårnet i Den engelske kanal i 1697.

“Frankrike er i krig med England, ikke med menneskeheten,” lød hans argument.

Ny teknologi gjorde fyrtårnene effektive

Lyset i Europas første fyrtårn kom fra åpne flammer som ikke var kraftige nok til at man kunne se dem i for eksempel tåke.

Med tiden fant oppfinnere ut hvordan de kunne samle lyset og sende det i én bestemt retning.

Bli klokere på fyrtårnets teknologi i galleriet:

Oldtiden

Fyrtårnet lyser opp vha. et bål. Det krever store mengder brensel.

Fyrtårn- flammen kan bare ­utnytte 3 pst. av lyset.

Getty Images & Shutterstock

1780

Franskmennene lager en speilparabol som kaster lyset i en bestemt retning.

Speil­parabol ­konsentrerer 39 pst. av lyset.

Getty Images & Shutterstock

1822

Ingeniøren Augustin Jean Fresnels linse med vinkelslipt glass kan sende ut en konsentrert lysstråle.

Fresnel-linsen kan samle 85 pst. av lyset til en vannrett stråle.

Getty Images & Shutterstock