Shutterstock

Når ble den første motorveien åpnet?

Byggingen av verdens første motorvei holdt på å gå i stå, men Benito Mussolini reddet prosjektet.

Den 21. september 1924 klippet italienske kong Victor Emmanuel 3 den røde snoren og innviet første etappe av historiens første motorvei.

Autostrada dei Laghi, som veien ble døpt, forbandt byene Milano, Varese og Como og var stengt for fotgjengere, syklister, hestevogner og andre saktegående trafikanter.

I stedet var motorveien forbeholdt motorkjøretøy som raskt kunne fyke fra by til by uten å bli forsinket av myke trafikanter eller trafikklys.

Egentlig var planen at inntekter fra veiavgifter skulle finansiere byggingen og vedlikeholdet av Autostrada dei Laghi. Men antall biler var fortsatt så lavt på 1920-tallet at byggingen holdt på å stoppe opp.

Mussolinis fascistiske regjering grep imidlertid inn og betalte for prosjektet.

Mussolini håpet at den nye motorveien skulle stimulere Italias økonomi og så på byggingen som en «nasjonal bedrift som symboliserer fremskritt, modernitet, makt og nasjonal storhet».