Sensasjonelt funn gjort i kjent maya-pyramide

For andre gang finner forskere en gjemt pyramide inne i den kjente Kukulkan-pyramiden i Mexico. Den nye pyramiden er bare 10 meter høy og ligger direkte oppå en offerbrønn.

© Shutterstock

Som russiske babusjka-dukker inneholder trinnpyramiden Kukulkan – også kjent som El Castillo – flere mindre pyramider.

På 1930-tallet fant forskere den første skjulte pyramiden inne i den 24 meter høye pyramiden. Og nå har arkeologer ved University of Mexico funnet enda en.

Ny pyramide ligger interessant

Den nye pyramiden måler 10 meter i høyden, og den har blitt oppdaget med en egen teknikk – tri-dimensional electric resistivity tomography – som bruker strøm til å måle motstanden inne i pyramiden og lage 3D-bilder av det indre av den.

Det oransje området er den nyfunne hemmelig pyramiden. Det grønne omrisset viser den første hemmelige pyramiden funnet på 1930-tallet.

© Unam University

Den minste av pyramidene har en beliggenhet som interesserer forskerne. Den er nemlig ikke plassert midt i sentrum av Kukulkan, men bygd direkte over en hellig brønn – en såkalt cenote, som er et naturskapt ferskvannshull.

Ligger på en offerbrønn

Brønnen ble funnet i fjor og overflaten måler ca. 35 ganger 25 meter, og den er oppimot 20 meter dyp.

Forskere antar at mayaene satte opp pyramiden oppå den naturlige brønnen av religiøse årsaker – mayaene anså cenotene for å være hellige og brukte dem til ritualer som f.eks. å ofre mennesker og dyr.

Nytt funn gir ny kunnskap

Det nye funnet gir en ny forståelse for mayaene og kulturen deres.

Forskerne mener at den ytterste pyramiden er bygd mellom 1300–1050 e.Kr., den mellomste mellom 1000–800 e.Kr. og den nye og innerste pyramiden mellom 800–550 e.Kr.