Polfoto/Corbis

Slik ble Den kinesiske mur bygget

Ming-dynastiets mur var en massiv steinmur med en rekke vakttårn. Byggearbeidet sysselsatte titusenvis av arbeidere.

Da Ming-keiseren ville ha oppført en ny mur, var andre kinesiske ledere skeptiske. De to tidligere murene hadde nesten ruinert riket, men denne gangen hadde arbeiderne bedre
utdannelse, verktøy og materialer enn tvangsarbeiderne som hadde oppført de to eldre kinesiske gigantmurene.

Les mer om historien bak Den kinesiske mur

Trillebår ga nye muligheter

De fleste bygningsarbeiderne var spesialiserte håndverkere som fikk lønn for innsatsen. Og mens de gamle murene var oppført utelukkende med håndkraft, dro Ming-keiserens arbeidere nytte av ny teknologi.

Trillebårer, vogner, stillaser og slisker gjorde det mulig å arbeide med jord, mursteiner og uthogde steinblokker på opptil flere tonn.

Leire, stein og stamper

Fremgangsmåte og materialer kunne variere fra byggeplass til byggeplass, men som regel satte arbeiderne først opp to parallelle murer. Byggematerialet var for det meste teglstein av leire – brent i ovner ved muren – og store steinblokker uthogd i nærliggende steinbrudd og transportert til byggeplassen på kjerre.

Rommet mellom murene ble fylt opp med jord og singel og presset hardt sammen med et stamperedskap.

Klikk på tegningen og se hvordan de ulike delene av Den kinesiske mur ble bygget