Arbeiderne benyttet seg av et heiseverk når de hang langs fjellsiden for å finpusse statuene.

Slik ble Mount Rushmore til - i 5 trinn

Det strevsomme arbeidet med å hugge ut fire enorme presidenthoder i hard granitt og lage Mount Rushmore krevde både et omfattende forarbeid, en gigantisk gipsmodell og massevis av dynamitt.

1. Riktig plassering

Første trinn var å finne det rette fjellet til monumentet. Opprinnelig ville Borglum hogge skulpturen sin på en annen granittformasjon i nærheten, men fjellet der var av dårlig kvalitet. Valget falt i stedet på Mount Rushmore.

2. Gipsmodeller

Før uthoggingen lagde Borglum en gipsmodell der ansiktene var basert på blant annet masker og malerier. Av og til ble mindre modeller heist ut på fjellsiden slik at arbeiderne kunne se dem bedre. For å forstå ansiktenes kontur, ba Borglum arbeiderne kjenne på modellene med lukkede øyne.

3. Modellen overføres til Mount Rushmore

Modellene var laget i forholdet 1:12, slik at én centimeter på modellen tilsvarte tolv centimeter på fjellet. For å overføre modellen til fjellet, gjorde Borglum følgende:

    1. Et metallskaft ble plassert på modellen. Ved roten av skaftet plasseres en vinkelmåler og en linjal som kan svinges rundt for å måle vinkelen fra den sentrale aksen.
    1. Et blylodd henger fra linjalen. Det kan gli både frem og tilbake og opp og ned, slik at det kan måle avstander.
    1. Tallene kan deretter ganges med tolv og overføres til skulpturene på Mount Rushmore via en lignende mekanisme plassert på toppen av fjellet.

4. Dynamitt gir ansiktene grovform

Store stykker av fjellet ble fjernet med dynamitt. Når fjellet hadde fått form som et egg, brukte arbeiderne mindre sprengladninger til å forme ansiktet i grove trekk. Under hele denne prosessen sørget Borglum for å betrakte ansiktene fra alle vinkler for å sikre at de skulle fremstå så naturtro som mulig.

5. Ansiktene pusses

Når hodene hadde tatt form, ble overskytende stein fjernet med bor, lufthammer og annet verktøy. Borglum la spesielt mye arbeid i øynene. I motsetning til andre statuer hadde ikke Borglums verker bare tomme huler. For å gi øynene liv hogde skulptøren tapper i den delen av berget som utgjorde pupillene. Sett på avstand så det ut som om øynene strålte og var levende.

I verktøykassen til Mount Rushmore

Dynamitt

Det meste av Mount Rushmore-monumentet ble skapt med dynamitt. Borglum hadde ansatt flere sprengstoffeksperter med én eneste oppgave – å lage dynamitt med ulik størrelse og styrke.

Trykkluftbor

Når dynamittarbeiderne var ferdige med å forme hodene, kunne arbeidere bevæpnet med trykkluftbor komme til. Deres oppgave var å gi de fire hodene de første, grove ansiktstrekkene.

Hammer

Arbeidet med å forfine ansiktene ble utført med hammer og meisel. Da kunne skulptørene for alvor vise sine evner som klassiske billedhoggere og fordype seg i detaljer.

Les hele historien om hvordan Mount Rushmore ble til og billedhuggerens mange utfordringer etter hvert som arbeidet skred frem.