Ray Hinz Collection/The Indiana Album Inc.
Telefonselskabet Indiana Bells hovedbygning

Telefonhus flyttet med alle ansatte inni

I 1929 klarte telefonselskapet Indiana Bell å få rotert hovedkontoret sitt 90 grader.

I 1929 bestemte det amerikanske telefonselskapet Indiana Bell seg for å bygge et nytt hovedkvarter på samme sted som det gamle.

Imidlertid huset den gamle bygningen alle Indianapolis' telefonkabler, så den kunne ikke rives.

I stedet flyttet ingeniørene den åtte etasjer høye, 11 000 tonn tunge murbygningen – med personalet inni!

Video

I løpet av de neste fire ukene ble bygget ved hjelp av jekker skjøvet 16 m mot sør, rotert 90 grader og deretter flyttet 30 m mot vest.

Underveis ble telefon- og vannledningene fortløpende utvidet slik at de ansatte hele tiden kunne betjene byens innbyggere.