Tempeltunnel ledet til 50 000 gravgaver

En tunnel under et tempel i ruinbyen Teotihuacán vil snart avsløre et epokegjørende funn, mener arkeologer.

Lasermålinger viser, at flere kamre skjuler sig for enden af tunnelen. Arkæologerne håber, at kamrene er uberørte kongegrave. Udgravningen kan gå i gang, når forskerne har gravet sig igennem tunnelen om ca. et år.

Gravkammer for enden av tunnelen

Arkeologene i pyramidekomplekset Teotihuacán cirka fem mil nordøst for Mexico City, smiler bredt i disse dager. Gruppen under ledelse av arkeolog Sergio Gómez Chávez har nemlig gjort en oppdagelse som kan vise seg å være en av de største i Mexicos historie.

Forskerne fant i 2003 en 120 meter lang tunnel under Quetzalcoatl-tempelet i Teotihuacán, og etter flere års utgraving er de nå fremme ved et stort kammer nesten i enden av tunnelen. Der har arkeologer funnet nærmere 50 000 gjenstander, som smykker, steinfigurer og spydspisser. Gjenstandene ble begravd rundt år 200 e.Kr. Deretter ble tunnelen lukket.

Flere unike funn i sikte

Ifølge arkeologene tyder omfanget og plasseringen av de unike funnene på at flere kongelige graver skjuler seg bak kammeret.

«Når vi ser på omfanget av offergaver, er det vanskelig å tenke seg at gravkamrene kan være andre steder enn her», sier utgravningsleder Sergio Gómez Chávez.

Chávez og gruppen har nå gravd seg én meter inn i kamrene. Ifølge forskerne vil det trolig ta minst ett år å grave ut de tre kamrene.

Blant de tusenvis av gravgavene er små statuer hogd ut i stein.

120 meter lang tunnel oppdaget ved et tilfelle

Etter et kraftig regnskyll oppdaget forskerne i 2003 en lang tunnel under Quetzalcoatl-tempelet. Nå kan det vise seg at tunnelen fører til flere kongelige gravkamre fra rundt 200 e.Kr.

Hvorfor er dette funnet viktig?

Det er aldri tidligere funnet rester av Teotihuacáns herskere.

Hvis arkeologene finner kongelige graver for enden av tunnelen, kan det gi ny kunnskap om blant annet oldtidsindianernes ritualer og trosverden.

Video: Se gravfunnene i Teotihuacáns tempeltunnel

Lasermålinger viser at det ligger flere kamre i enden av tunnelen. Arkeologene håper at kamrene er urørte kongegraver. Utgravningen kan gå i gang når forskerne har gravd seg gjennom tunnelen om cirka et år.