Ziad Maamari

Trossig libaneser bygger borg helt alene

Det var en ung Moussa Al Maamari som fikk en visjon om å bygge en storslagen middelalderborg. Det tok knappe førti år før han fikk se barndomsdrømmen bli til virkelighet.

Moussa Al Maamari var bare 14 år da han presenterte sine skolekamerater for en tegning av sin drøm: En middelalderborg han ville bygge selv.

Læreren mistet tålmodigheten og rev tegningen i stykker.

Året var 1945, men Moussa glemte det aldri.

Som voksen arbeidet han med å restaurere fortidsminner og tjente godt. I 1962 kjøpte han et landområde der han la grunnsteinen til sin borg.

Moussa hugget ut hver stein forskjellig og med hver sin dekorasjon.

© Ziad Maamari

I de følgende 38 år arbeidet Moussa på sitt prosjekt og hugget selv til hver stein.

I år 2000 sto den 325 m2 store borgen med 30 værelser ferdig med tårn, skyteskår og vollgrav.

På porten skrev han: “Jeg trådte inn som ung og kom ut som gammel”.

I samme port satte han inn en lav dør så læreren hans ville bli nødt til å bukke for ham hvis han ville se mesterverket.