FPG/ Getty Images
Stilladsarbejdere på Empire State Building

Våghalser hamret sammen skyskrapere i svimlende høyder

På 1920- og 30-tallet kjemper velstående byggherrer og ambisiøse arkitekter om å bygge byen enda høyere opp i luften. Nagle for nagle jobber bygningsarbeidere hver dag i hundrevis av meters høyde, vel vitende om at et eneste feilsteg er en dødsdom.

Fra midten av 1800-tallet skjøt bygningene på Manhattans dyre tomter i været, og på begynnelsen av 1900-tallet tok kappløpet mot skyene virkelig av. Den rike kjøpmannen Frank Woolworth spurte arkitekten sin hvor høyt han kunne bygge. Arkitekten la straks 113 meter til det opprinnelige designet. Den 241,5 meter høye Woolworth-bygningen sto ferdig i 1913.

Kappløpet mot skyene var over, konkluderte en lokalavis. Skyskraperen hadde presset ingeniørkunsten til det ytterste, mente alle, og det virket usannsynlig at noen kunne - og ville - bygge høyere.

Men etter 17 år dukket det opp en ny konkurrent, og 1. mai 1930 sto skyskraperen "40 Wall Street" ferdig. Bygningen var 283 meter høy og slo Woolworth's med 41,4 meter! Rekorden varte i bare 27 dager, for da åpnet Chrysler Building med en høyde på 319 meter!

Men heller ikke den rekorden holdt!!! 1. mai 1931 sto den 380 meter høye Empire State Building ferdig.

I motsetning til murbygninger, der veggene bærer konstruksjonen, er skyskraperens vegger "hengt" på et skjelett av stålbjelker. Men arbeidet krever tusenvis av menn som ikke har høydeskrekk for å legge etasje etter etasje.

Her får du vite hvordan de ikoniske skyskraperne reiste seg mot himmelen - og du får alle de beste bildene fra den livsfarlige arbeidsplassen.

Montør hænger fra skyskraber

En av de 88 montørene på et skift som hamret nagler i Woolworth-bygningens stålbjelker.

© Granger/Ritzau Scanpix

Et dødsfall for hver million på budsjettet

På de travle byggeplassene på begynnelsen av 1900-tallet var tommelfingerregelen at én arbeider døde for hver million dollar i byggebudsjettet.

Da Woolworth-bygningen ble bygget, døde i gjennomsnitt 12 av 1000 bygningsarbeidere i USA hvert år på jobb, og 350 ble alvorlig skadet i arbeidsulykker.

Arbejdere med kran over gade

Kranmenn dirigerer neste lass materialer på plass i Empire State Building, 1930.

© The New York Public Library Digital Collections

Fem styrtet i døden fra Empire State-bygningen

Etter bare 13 måneder sto den ikoniske skyskraperen ferdig i 1931 på Fifth Avenue midt på Manhattan. På det meste sysselsatte byggeplassen 3 400 bygningsarbeidere.

Under byggingen falt fem menn ned fra den svimlende arbeidsplassen, i flere tilfeller på grunn av regn eller kulde.

Til sammenligning døde 60 menn under byggingen av World Trade Center i 1966-73.

Montører på stålkonstruktion i skyskraber

To montører slår de siste naglene i takkonstruksjonen på Woolworth-bygningens tårn.

© Ullstein Bild Dtl./Getty Images

Med rekordfart mot toppen

Byggingen av Woolworth-bygningen sysselsatte i gjennomsnitt 2000 mann til enhver tid. Og de jobbet raskere enn noen gang før.

I gjennomsnitt fullførte arbeiderne og montørene stålskjelettet til to nye etasjer per uke.

De satte til og med ny verdensrekord i å samle mest stål i løpet av en arbeidsuke: 1153 tonn på seks åttetimersdager.

Ung mand holder spand

Montør viser frem spannet han bruker til å fange opp de varme naglene.

© The New York Public Library Digital Collections

Glohete nagler flyr gjennom luften

Montørene som klinket de tunge stålbjelkene var blant elitesoldatene i byggebransjen. Arbeidet deres var viktig, hardt og farlig.

Et nagleteam besto av fire mann. Én varmet opp naglene i en bærbar ovn, og en annen tok tak i de rødglødende naglene når de ble kastet gjennom luften. Den tredje mannen holdt naglen fast til bjelken, mens den fjerde slo naglehodet på plass.

Gamle montører nitter stålbjælke

Med hydrauliske hammere slår montørene de rødglødende naglene inn i bjelkene.

© FPG/Getty Images

Chicago var skyskraperens vugge

Home Insurance Building i Chicago sto ferdig i 1885 og regnes som den første skyskraperen. Selv om den bare er 42 meter høy, var bygningen den første i USA som hadde et stålskjelett som veggene var hengt opp på.

Denne måten å bygge på ble et kjennetegn for "Chicago-skolen" som ble grunnlagt av arkitekten Louis Sullivan - mannen bak det berømte utsagnet om at "form følger funksjon".

Stålarbejder skærebrænder stålbjælke

Metallarbeider skjærer over en stålbjelke på Empire State Building i 1931.

© The New York Public Library Digital Collections

Stål er knoklene i de moderne metropoler

Flere sivilisasjoner har kjent til stål i årtusener. Men det var først i 1855 at det ble mulig å produsere den sterke jernlegeringen i så stor skala at arkitektene begynte å designe hele bygninger rundt den.

Engelskmannen Henry Bessemer utviklet en spesiell ovn - en Bessemer-pære - som ved hjelp av en luftstrøm varmer opp råjernet til flere tusen grader og brenner ut uønsket karbon og silisium.

Bygningsarbejdere på bjælke højt oppe

Bygningsarbeidere har lunsjpause på New York Telephone Company Building – i 20 etasjers høyde.

© Bettmann/Getty Images

God lønn for å jobbe i høyden

I 1912, da størstedelen av Woolworth-bygningen ble reist, tjente fagarbeiderne som jobbet på stålbjelkene rundt 4,50 dollar om dagen. Det tilsvarer i underkant av 1500 kroner i dagens pengeverdi.

To tiår senere, da Empire State Building ble oppført, hadde lønnen steget til 15 dollar dagen (ca. 2800 kroner i dag).

Dette var en høy lønn under den økonomiske depresjonen på 1930-tallet, og rundt om på byggeplassene sto arbeidsledige menn klare til å overta jobben hvis noen stupte i døden.

Bygningsarbejdere monterer stålbjælke

Stålarbeiderne var den spede skyskraperens fortropp som manøvrerte bjelkene på plass før montørene naglet dem fast.

© Underwood Archive/Getty Images

Hester slepte flere tusen tonn stål

Skjelettet til Woolworth-bygningen består av mer enn 23 000 tonn stål. Bjelkene ble produsert i Philadelphia, fraktet med godstog til New York og trukket med hestevogner resten av veien til byggeplassen.

Da stålet ankom byggeplassen, begynte 30-40 stålarbeidere umiddelbart å sortere og sende materialene opp i høyden.

Til sammen utgjorde arbeidsstyrken, som også inkluderte naglemontørene, 180 mann på ett skift.

Woolworth-bygningen skyter opp fra Broadway på det sørlige Manhattan.

The New York Public Library Digital Collections

Øverst kneiser et tårn med kobbertak som får skyskraperen til å minne om en katedral.

The New York Public Library Digital Collections

Woolworths høyhus sto klart i 1913 og var den høyeste bygningen i verden frem til 1930.

The New York Public Library Digital Collections

Økende sikkerhet

Da Woolworths-bygget sto ferdig, var sikkerhet på arbeidsplassen i ferd med å bli et politisk tema.

Fagforeningene inngikk avtaler med entreprenørene slik at skadde arbeidere og etterlatte kunne få erstatning.

Men det var først i 1970 at Richard Nixons regjering opprettet et byrå som skulle regulere og overvåke sikkerheten på arbeidsplassene.

I 1994 utstedte arbeidstilsynet OSHA et direktiv som gjorde det obligatorisk for amerikanske arbeidsgivere å beskytte sine ansatte fra høyder på mer enn 2 meter.

Bygningsarbejdere på toppen af en skyskraber i New York

Bygningsarbeidere feirer arbeidsdagens slutt med en sigarett på toppen av RCA-bygningen i New York.

© Bettmann/Getty Images