Vil det skjeve tårnet i Pisa noen gang velte?

Er det fortsatt fare for at det skjeve tårnet i Pisa raser sammen?

Det skjeve tårnet i Pisa - skjevt helt fra begynnelsen

Siden 1173 - eller i 840 år - har klokketårnet i Pisa stått på halv tolv i nærheten av byens katedral. Like lenge har bygningen vært i fare for å kollapse, fordi fundamentet hviler på en svak og ustabil grunn av sand og leire.

Allerede under byggingen begynte det 55,86 m høye tårnet å helle.

Redningen ble å gjøre noen av søylene i 3. og 5. etasje høyere. Likevel fortsatte tårnet med å "tippe", og i 1550 raget toppen flere meter ut over bunnen. En helling som på 1800-tallet ble forverret da en lokal professor fikk gravd ut en sti rundt fundamentet.

Tårnet ble rettet opp i 1990

I 1990 kom ingeniøren John Burland imidlertid på en idé som skulle sikre tårnet i hvert fall de neste 200 årene.

Ved å "suge opp" noe av jorden under tårnets nordlige fundament fikk ingeniøren rettet opp tårnet 48 cm. Nå heller klokketårnet derfor "bare" 3,9 meter, og i teorien vil det bli stående til evig tid.

Jordskjelv kan bety slutten

Bare hvis byggesteinene gir etter, kan tårnet i dag risikere å rase sammen.

Den faren er i tillegg ganske reell, ettersom steinene på de nederste nivåene i løpet av århundrene har blitt svekket av hellingen. Et mindre jordskjelv kan derfor potensielt få bygningen til å rase sammen.