Thomas Edison til venstre og Nikola Tesla til høyre.

Elektrisitetens mestere hatet hverandre