Elektrisitetens mestere hatet hverandre

Thomas Edison til venstre og Nikola Tesla til høyre.