Bob Marshall/Caithness Broch Project

Forskere vil løse høylandsfestningenes mysterium

Hvorfor bygget skottene over 700 steintårn uten vinduer? Et usedvanlig byggeprosjekt skal løse den 2000 år gamle gåten.

I Skottland kalles de runde tårnene broch, og arkeologer har funnet mer enn 700 av dem – de fleste sunket sammen og plyndret for stein. Over 500 av dem ligger langs kysten, men ikke alle.

Disse runde steinkonstruksjonene har vært et mysterium i over hundre år, og forskerne er fortsatt uenige om deres funksjon. Noen mener de er festninger, andre hevder at tårnene gjorde det mulig for en sentral hersker å undertrykke skottene. En tredje forklaring er at en broch var hjemmet til den lokale høvdingen.

Nå skal et team av arkeologer og ingeniører bygge den første broch-festningen på over 2000 år. Konstruksjonen skal hjelpe forskerne på sporet av festningenes funksjon.

VIDEO: KIKK INN I EN SKOTSK BROCH

13 meter høye kjemper

Nederst var tårnmuren fem meter tykk, mens den på toppen – 13 meter opp – var betydelig tynnere. Tårnene hadde ingen vinduer, men flere av dem har hatt en ytre ringmur. Foruten noen få fellestrekk er Skottlands brocher svært forskjellige i konstruksjonen.

En stor gruppe eksperter og frivillige hjelpere har nettopp publisert tegninger av Caithness Broch Project. Byggestart er planlagt i 2023.

«Vi ønsker å reprodusere et bredt spekter av kjennetegn ved broch-bygninger fra hele Skottland, så designet vårt er ikke en eksakt kopi av noen individuell broch-festning», forklarer prosjektets direktør Iain Maclean.

Han legger til:
«Deler av designet som taket og gulvenes konstruksjon er basert på kvalifisert gjetning og spekulasjoner, da ingen eksempler på disse har overlevd.»