Forskere vil løse høylandsfestningenes mysterium

Hvorfor bygget skottene over 700 steintårn uten vinduer? Et usedvanlig byggeprosjekt skal løse den 2000 år gamle gåten.

Hvorfor bygget skottene over 700 steintårn uten vinduer? Et usedvanlig byggeprosjekt skal løse den 2000 år gamle gåten.

Bob Marshall/Caithness Broch Project

I Skottland kalles de runde tårnene broch, og arkeologer har funnet mer enn 700 av dem – de fleste sunket sammen og plyndret for stein. Over 500 av dem ligger langs kysten, men ikke alle.

Disse runde steinkonstruksjonene har vært et mysterium i over hundre år, og forskerne er fortsatt uenige om deres funksjon. Noen mener de er festninger, andre hevder at tårnene gjorde det mulig for en sentral hersker å undertrykke skottene. En tredje forklaring er at en broch var hjemmet til den lokale høvdingen.

Nå skal et team av arkeologer og ingeniører bygge den første broch-festningen på over 2000 år. Konstruksjonen skal hjelpe forskerne på sporet av festningenes funksjon.

VIDEO: KIKK INN I EN SKOTSK BROCH

13 meter høye kjemper

Nederst var tårnmuren fem meter tykk, mens den på toppen – 13 meter opp – var betydelig tynnere. Tårnene hadde ingen vinduer, men flere av dem har hatt en ytre ringmur. Foruten noen få fellestrekk er Skottlands brocher svært forskjellige i konstruksjonen.

En stor gruppe eksperter og frivillige hjelpere har nettopp publisert tegninger av Caithness Broch Project. Byggestart er planlagt i 2023.

«Vi ønsker å reprodusere et bredt spekter av kjennetegn ved broch-bygninger fra hele Skottland, så designet vårt er ikke en eksakt kopi av noen individuell broch-festning», forklarer prosjektets direktør Iain Maclean.

Han legger til:
«Deler av designet som taket og gulvenes konstruksjon er basert på kvalifisert gjetning og spekulasjoner, da ingen eksempler på disse har overlevd.»